Helgonförklaring

2000-04-22


Jag ställde denna fråga i den katolska konferensen på Crossnet men det var ingen som svarade. Du kanske vet.
Hur ställer sig katolska kyrkan till personer som helgonförklarats inom den ortodoxa kyrkan? Jag utgår från att man erkänner alla helgon som fanns i den odelade kyrkan (före 1054) men hur är det med sådana som tillkommit senare?
Funderar på detta utifrån uppgiften som man ibland hör att S:ta Birgitta skulle vara det enda svenska helgonet, varvid man hoppar över Olof Skötkonungs dotter den heliga Anna av Novgorod.

Hej
"Uppgiften som man ibland hör att S:ta Birgitta skulle vara det enda svenska helgonet, varvid man hoppar över Olof Skötkonungs dotter den heliga Anna av Novgorod".
Man menar helgonförklaringar som gjorts i Rom. Däremot helgonförklarades många under medeltiden i Norden lokalt utan att Rom utförde processerna. Det gäller t.ex. S:t Sigfrid, Botvid, David av Munktorp, Katarina av Vadstena etc.

Vad gäller de ortodoxa helgonen efter schismen 1054 så uttalar sig inte Katolska Kyrkan. Katolska Kyrkan kan bara helgonförklara sina egna medlemmar.

Team fråga prästen!