Helgonförklaringar


2001 20:21

Fråga

Hej
Vad är poängen med helgonförklaringar?
Står det om helgon i bibeln?

Mvh Christoffer

Svar:

Hej

f. Anders Piltz som är professor vid Lunds Universitet har besvarat denna fråga.

Poängen med helgonförklaringar är att ge kyrkligt godkännande åt en kult som ägnas vissa avlidna personer. Genom en beatificering eller kanonisering förklarar kyrkan att denna person verkligen har utmärkt sig för ett autentiskt kristet liv och alltså är en förebild för andra, och att denna person befinner sig i himlen och kan fungera som förespråkare hos Gud. Helgonförklaringsprocesser infördes för att komma till rätta med kulten av tvivelaktiga gestalter och således skilja agnarna från vetet. Från början sköttes detta av den lokale biskopen. Från omkring år 1100 blev det en sak för påven, som sedan länge har ensamrätt på sådana procedurer, som följer en strikt reglerad ordning.

- Står det något om helgon i Bibeln?

Ja, framför allt i Uppenbarelseboken, som skildrar den stora skaran som ingen kan räkna som står inför tronen och inför Lammet (Kristus). Martyrernas själar finns under "altaret". Helgonkulten växte fram kring martyrgravarna i fornkyrkan. Vanligt folk ville försäkra sig om de döda troshjältarnas förbön. Senare utsträcktes denna kult till bibliska gestalter och till stora personligheter som inte dött en våldsam död; i västerlandet var det framför allt Martin av Tours, i öster Nikolaus av Myra som fascinerade samtid och eftervärld.

Team fråga prästen!