Medeltida helgonförklaringar


2001-08-27

Fråga

Bäste fader Daniel!
Räknas helgon som har blivit helgonförklarade utan påvens tillstånd och medverkan, t. ex St. Olof och St. Erik, som fullvärdiga helgon i Kyrkan?

Gud välsigne dig/ Jacob

Svar:

Hej Jakob


Ja, de räknas som helgon för på den tiden hade man inte helgonförklaringsprocesser som nuförtiden.
På medeltiden räknades en person som helgon i och med att en folklig kult uppstod.
Själva den officiella bekräftelsen skedde i och med att den avlidnes ben placerades relikskrin i någon kyrka.

Team fråga prästen!