Finns helvetet?


1999-08-15

Fråga:


Jag hörde på nyheterna på radion för ett tag sen att Vatikanen omvärderat Helvetet. Skulle du kunna förklara det lite närmare för mig? (gammal resp. ny uppfattning)

Tack på förhand!

Maria

Svar:

Hej Maria

Det som har uttalats från Vatikanens sida och Påvens på en onsdagsaudiens var att helvetet inte så mycket är en plats utan snarare ett tillstånd - ett själstillstånd. Eftersom människan kan vara ganska omedveten om sin själ pga. att kroppen upptar det mesta av hennes uppmärksamhet, så kan hennes själstillstånd gå henne förbi. Om själen mår dåligt kan hon döva det genom olika former av flykt, t.ex. en överdriven användning av alkohol, droger, sex, och konsumtion i allmänhet.

När sedan själen lämnar kroppen då människan dör är det bara själen i sitt tillstånd den var i vid dödsögonblicket och då blir människan helt varse detta tillstånd.

Om man har frid i själen under livet fortsätter man att ha det efter döden och om man inte har frid fortsätter detta tillstånd.

Helvetet skulle då vara ett tillstånd av avsaknad av frid eller kärlek eller sanning t.ex. Och det är samma sak som avsaknad av gemenskap med Gud, eftersom Gud är Sanning, Kärlek och ger Frid. Att vara utan Gud i all evighet är då ett helvete. Det skulle alltså inte så mycket vara en plats, t.ex. med eld och lågor i den meningen som vi är vana vid på jorden. Dessa kan ses som bilder för att hjälpa oss att förstå något nästan ofattbart. Sådana bilder användes t.ex. på medeltiden, men också av Jesus själv. Man skulle också kunna säga att det handlar om en icke-materiell eld - något som är som en eld för själen som är icke-materiell. För så kan man tänka sig att det är att vara utan Gud.

Team fråga prästen!