Förföljelse av katoliker i Sverige

(2002-10-11)

Fråga

Jag har hört talas om att katoliker ska ha förföljts i Sverige under 1930-talet. Ungefär på liknande sätt som frälsningssoldater förföljdes på 1880-talet. Vet ni något om hur dessa förföljelser yttrade sig?
Med Guds Bästa Hälsningar från en kristen medbroder.
Mikael

Svar

Hej Mikael!
Katoliker har förföljts i Sverige, t.o.m avrättats p.g.a. sin tro, dock inte på 1930-talet, utan i stormaktstiden under Gustav II Adolf. Enligt örebrostadgan 1617 var det vid dödsstraff förbjudet att i Sverige bekänna en annan tro än den lutherska. Borgmästaren i Södertälje Anthelius och Ursinus, en kunglig sekreterare, hade i utlandet blivit katoliker. De fick i största hemlighet besök av en katolsk präst, pater Heinrich Schacht S.J., blev förrådda, tillfångatagna, dömda och avrättade. Endast pater Schacht som var utlänning slapp undan med livet i behåll och landsförvisades. år 1858 angavs sex katolska kvinnor och förvisades också ur landet. Först 1952 infördes religionsfrihet i Sverige. Sedan dess har katolska kyrkan åter - som i medeltiden - blivit en del av svenska samhället även om majoriteten av dagens katoliker i Sverige är invandrare.

Du kan läsa mer i
Magnus Nyman: Förlorarnas historia, och
Eva-Maria Werner: Katolska kyrkans historia
båda i www.katolskbokhandel.com
kanske också på bibliotek.

Team fråga prästen!

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster