Frågor om katolicismen

2010-03-02

Fråga

Hej, jag håller på med ett arbeta på skolan. Så jag undrar..

Hur har katolicismen och protestantismen påverkats av utvecklingen i världen sedan 1500-talet?

Och hur de har påverkat världens utformning?

Och hur protestantismens utveckling har förändrat katolicismen?

Hoppas ni svarar, tack på förhand!

Svar

Genom 'fråga prästen' fick jag din e-post. Jag är Peter Fresnan, katolsk präst i Stockholm.

Alla människor, och ännu mer alla mänskliga grupperingar - kyrkor, politiska partier, mm - står i en ständig ömsesidig påverkan.

Katolska kyrkan har därför förändrat protestantismen och tvärtom. Vill man se det, borde man ta en aspekt och utveckla den. I allmänna ord kan man inte säga någontíng. T.ex. är 'klimatet' mellan katoliker och protestanter en hel annan än under reformationstiden, men skillnaden finns ändå.

Team fråga prästen!