Vilka de faktorer som ligger bakom att kristendomen successivt fått mindre inflytande i Västeuropa?

Datum

Fråga

Sedan 1700-talet har kristendomen successivt fått mindre inflytande i Västeuropa, vilka de faktorer som ligger bakom den utvecklingen.

Svar

Tack för din fråga! Du har rätt i att kristendomens inflytande har minskat i Västeuropa.

Orsaken är enkel. Det hela började med det protestantiska upproret mot kyrkan och alltså den ordning som Jesus inrättat med en påve som ledare som kyrkan. En splittrad kristenhet (1500-talets tragiska reformation) kändes inte som trovärdig av befolkningen. Folk kände sig med rätta förvirrade.

Och det blev bara värre och värre. En kristenhet som krigade blodigt inbördes - mellan katoliker och prostestanter - (1600-talet) skapade ytterligare misstro mot den kristna religionen.

Upplysningstidens idéer (1700-talet) om att prioritera frihet, jämlikhet och broderskap mellan människorna framför religionen kom som en självklar konsekvens av reformationen och religonskrigen.

Men försöken att vända Gud ryggen har alltid misslyckats: I Paris utbröt ett vidrigt skräckvälde i samband med Franska revolutionen, som ju var orsakad av upplysningstidens idéer. Och de senare gudlösa ideologierna kommunism och nazism (1900-talet) har ju förorsakat ett namnlöst lidande i mänskligheten. Spåren förskräcker. Att vända Gud ryggen leder bara till katastrofer.

Team fråga prästen!