Ikoners betydelse för kristna i olika situationer?

(2005-03-17)

Fråga

Hej, Jag håller på med ett arbete om ikoner med betoning på ikoners betydelse för kristna i olika situationer. Jag hade uppfattningen om att ikonerna används inom den ortodoxa kyrkan, men stöter på flera håll på uppgifter osm talar om användandet även inom den katolska kyrkan. Stämmer detta och har du något tips på var jag kan hitta mer information?
MVH/ AnnaLena

Svar


Ditt första intryck är nog korrekt. Ikoner och teologin kring ikoner hör i första hand hemma i de ortodoxa kyrkorna. Men också i katolska kyrkan vördas sedan gammalt ikonliknande bilder. Några exempel: "Mater ter admirabilis" /den trefaldig vördnadsvärda modern", "den svarta madonnan i Czestochawa" i Polen, "madonnan från Guadalupe" i Mexiko samt ett otal andra bilder och statyer. Vill du ha en överblick, måste du nog gå till en ikonografisk uppslagsbok.

Team fråga prästen!