Är Allah samme gud som vi tillber?


2000-03-05

Fråga

Hej

Läste i Katolska Kyrkans Katekes att muslimerna tillber samma Gud som vi kristna. Jag skulle vara intresserad av att få detta motiverat. På vilket sätt och på vilka grunder kan man säga att Allah är samma gud som vi tillber?

Tacksam för svar.

Med vänliga hälsningar i Kristus

Dan

Svar:

Hej

I Andra Vatikankonciliets dokument om Kyrkan "Lumen gentium" nr. 16 står det: "De slutligen, som ännu inte mottagit evangeliet, står på olika sätt i relation till Guds folk: I första rummet det folk, åt vilket förbundet och löftena hade givits och från vilket Kristus har "kommit efter köttet" (jfr. Rom 9: 4-5), detta folk, på grund av utkorelsen så älskat för fädernas skull, ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra (jfr Rom 11: 28-29). Frälsningsbeslutet omfattar emellertid även dem som erkänner Skaparen, bland dem i synnerhet muslimerna, som bekänner sig till Abrahams tro och med oss tillber den ende Guden, den barmhärtige, som skall döma människorna på den yttersta dagen."

Texten talar alltså först om Israels folk och sedan om muslimerna. Anledningen till att muslimerna tillber den ende Guden, alltså samme Gud som vi, är enligt texten att de bekänner sig till Abrahams tro. Det kan man finna i Koranen. De tror alltså på den Gud som uppenbarade sig till Abraham, vilken är judarnas Gud och de kristnas Gud. Vi kristna säger att vi är Abrahams barn genom adoption, inte pga av blodsbandet. Med det menas att vi har tron på den som Gud lovade Abraham skulle komma från hans säd: Messias - Kristus. Judarna har inte mottagit Kristus. Det har inte heller muslimerna. Men de anser att de är ättlingar till Abrahams son Ismael (son till slavinnan Hagar). Judarna är ättlingar till Abrahams son Isak (son till hustrun Sara). Se nedan citerade bibeltext.

Gud uppenbarade sig till Abraham som den ende Guden. På denne ende Gud tror alltså muslimerna. Läran till Abraham om den ende Guden innebär att det inte finns några andra gudar. Det innebär att, om muslimerna tror på den Guden, måste de tro på samme Gud som judar och kristna eftersom det inte finns några andra gudar. Visserligen var inte begreppet om Guds enhet (den monoteistiska tron) så utvecklat i Abrahams tro enligt Bibeltexterna. Monoteismen utvecklades med tiden i Israels folks tro, framför allt genom uppenbarelserna till Mose. Detta har muslimerna också anammat. Det finns nämligen olika indicier som pekar på att deras tro har både från judiska och kristna rötter. Muhammed hade förmodligen kontakt med både judar och kristna, för både judiska och kristna influenser syns tydligt i Koranen. Men sedan kan dessa influenser ha förändrats eller förvrängts i Koranens texter så att innebörden har förändrats. (SeIslams källorav Gerhard Nehls (Läs även *) ) Muhammed verkar nämligen citera både Gamla och Nya Testamentet i Koranen. Men han referenserna är ofta approximativa och ibland fel så att Bibeltextens innebörd förändras. Detta kan betyda att Muhammed inte själv har läst Bibeln utan att han bara hade fått andrahandsinformation om den. Sedan har han skrivit ner det han kommit ihåg, och gjort det enligt sin egen tolkning. Eller så kan det betyda att hans källor var de bibliska apokryfer och det talmudmaterial och Haggada som de judekristna och judarna i Mecka använde sig av. (Jfr. Litteratur 1 )

Muslimerna har därför många annorlunda tolkningar om vad tron på denne Gud innebär. Här skiljer sig deras tro från vår. De tror t.ex. inte (vilket judarna inte heller gör förresten) att Gud kan vara tre personer; Fader, Son och Ande och inte heller att han kan bli människa i Jesus Kristus. Men trots dessa skillnader finns det en del gemensamt. Det är det som nämns i texten ovan: att Gud är den ende Guden som uppenbarat sig till Abraham, att han är den barmhärtige och att han skall döma människorna på den yttersta dagen.Bibeltexter som illustrerar argumenten ovan
FöRSTA MOSEBOKEN Kap 16 Vers 1 - 16
FöRSTA MOSEBOKEN Kap 18 Vers 1 - 15
FöRSTA MOSEBOKEN Kap 21 Vers 1 - 21
FöRSTA MOSEBOKEN Kap 22 Vers 1 - 19
Litteraturhänvisningar

"Islam" av Christian Cannuyer i Dictionnaire Encyclopédique de la Bible, 1987 Brepols).

Robert Caspar, p.b.
Traité de théologie musulmane
Tome 1, Histoire de la pensée religieuse musulmane
Ponitficio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica
Rome 1996
ss.6-11

Éléments Ébionites et Elkésaïtes dans le Coran
M.P.Roncaglia
P.O.C. Proche Orient Chrétien (1971, ss. 101-126

Notes sur L'Ébionisme
J.M. Magnin, p.b.
har skrivit en serie artiklar i:
P.O.C. Proche Orient Chrétien (1973, ss. 233-265); (1974, ss. 225-250); (1975, ss. 245-273); (1976, ss. 293-318); (1977, ss. 250-273); (1978, ss. 220-248)
Eller även i samlingsvolymen av samme författare: Notes sur L'Ébionisme
Jerusalem 1980

Islams källorav Gerhard Nehls

A comparison between Targum and Qur'an
Answering Islam Home Page

The Original Sources of the Qur'an
W. St. Clair-Tisdall

The Sources of Islam
W. St. Clair-Tisdall

The Christianity of the Qur'an Uncovered
Bob Kirk

Waraqa bin Nawfal
Answering Islam Home Page

Coran, prédication nazaréenne
L'Archimandrite Joseph Dorra-Haddad
P.O.C. Proche Orient Chrétien (1973, ss. 149-155)

"Islam" av Christian Cannuyer
i Dictionnaire Encyclopédique de la Bible, 1987 Brepols).

Midrash in the Qur'an
Dr. Musaylimaat Sayfush-Shaytaan

The Jewish Foundation of Islam An in-depth series of lectures on the link between Islam and Judaism
CHARLES C. TORREY

Läs även:

Om Muhammeds person och liv En granskning av K.V. Zettersténs inledning till sin översättning av Koranen från 1917 av f. Daniel Adner

Team fråga prästen!