Vad säger koranen om oss icke muslimer?


11 oktober 2005

Fråga


Vad säger koranen om oss icke muslimer?

Peter


Svar

Hej Peter

Koranen skiljer på olika icke-muslimer och föreskriver en hållning mot dem som varierar beroende på vilken kategori de tillhör. Den kan vara rent fientlig till tolererande. Grundinställningen angående alla icke-muslimer är dock aldrig odelat positiv eftersom det bästa och enda helt rätta är att vara muslim. Detta betyder att om någon inte är det så beror det på något som är fel.

En av de mest grundläggande trossatserna i islam är att Allah skall ha makten på hela jorden genom människor som underkastar sig och lyder honom. De som gör det kallas muslimer. Ordet islam betyder underkastelse och muslim den som underkastar sig.

Detta sker konkret genom att muslimer skall ta makten i alla världens länder. Och för att få alla människor att underkasta sig Allah skall Koranens lagar och regler gälla (Sharia).

De som inte vill underkasta sig genom att konvertera till islam måste ändå lyda dessa lagar. Deras existens tolereras då som i fallet med judarna och de kristna och blir en andra klassens medborgare (dhimmis eller zimmis) med mycket begränsade rättigheter.

Människor som tillhör andra religioner (med undantag för zoroastrier) skall om de inte vill bli muslimer dödas.


Här har du några citat som illustrerar denna fientliga hållning.

Koranen

I den här artikeln kan du läsa om islams olika regler för icke-muslimer. De kristna får t.ex. inte bygga kyrkor, inte ha kors på sina kyrkor, inte sprida sin religion, inte inneha anställningar i muslimska regeringar mm.
Icke-muslimers rätt i en islamisk stat
Det islamiska Dhimmi-systemet: Fredlig samexistens?

Team fråga prästen!


Korancitaten är från:

Koranen i svensk översättning av Knut Bernström
Proprius förlag, Stockholm 2002.