Helig Ande + Islams Gud


2000-10-01

Fråga

Hej

Här kommer 2 frågor

1. Jag har läst Therese av Jesusbarnets biografi. Där talades om att hon fick den Heliga Ande vid konfirmationen. Hur lär katolska kyrkan? Jag fick inte ihop det som jag lärt mig i sv.kyrkan. Visst får man Helige Ande vid konfirmationen men även innan vid dopet genom ordet m.m. Jag uppfattade det som om Therese inte fått det tidigare. Eller var det som pingtvännerna säger: "ett andedop" med tungotal som hon fick. Kan jag få en kommentar runt detta!

2. I Nya Dagen läste jag att Anders Piltz skrev att i dokumenten från 2:a Vatikankonciliet står det att de kristna och muslimerna har samma Gud. Detta förvånade mig. Har Katolska kyrkan här en liberalare syn än sv,kyrkan???
Varför ska vi då missionera i muslimska länder om det ändå är samma Gud? Självklart ska vi möta annan tro med respekt men det finns mycket att frågasätta inom islam inte minst synen på Jesus. är det samma gud spelar det då ingen roll om jag är kristen eller muslim? Vi tror ju på samma enligt Andra Vatikankonciliet? Kan jag få några kommentarer runt detta.

Hälsningar Ingrid

Svar:

Hej


1.
Du skrev:
- Visst får man Helige Ande vid konfirmationen men även innan vid dopet genom ordet m.m.

Man kan uttrycka sig så att man får den Helige Ande vid konfirmationen för konfirmationen i Katolska Kyrkan är ett annat sakrament än dopet och motsvarar den utgjutelse av den Helige Ande som gavs vid den första Pingsten. Vi säger att vi i dopet får den Helige Ande för att födas på nytt, bli inlemmade i Kristus, bli Guds barn, bli befriade från arvssynden. Men Anden ges i dopet som en ”start-gåva” som skall fullbordas i konfirmationen då Andens fullhet ges. Genom dopet blir man Guds barn, genom konfirmationen blir man en fullvuxen kristen, för då ges Anden såsom en bekräftelse på dop-tron. Då ges gåvan att bli utsänd i världen så som Anden sände ut lärjungarna för att predika vid den första Pingsten.- De hade inte börjat predika före Pingsten. De väntade i bön på den helige Ande i det övre rummet i Jerusalem enligt Jesu befallning. Med Anden fick de också de nödvändiga gåvorna för att förkunna Kristus i världen; de sju gåvorna.

Och texten från Katolska Kyrkans Katekes om konfirmationen:
Om konfirmationen hos kyrkofäderna
Här är en artikel om konfirmationen som man såg den under de första sex århundradena:
Om konfirmationen hos kyrkofäderna
Och texten från Katolska Kyrkans Katekes om dopet:
Om konfirmationen hos kyrkofäderna2.
Du skrev:
- I Nya Dagen läste jag att Anders Piltz skrev att i dokumenten från 2:a Vatikankonciliet står det att de kristna och muslimerna har samma Gud.

Här kan du väl först läsa det svar jag gav till en annan som frågade om detta här nedan
Islams Gud

Jag skall göra några tillägg till det åt dig:

- Att det är samma Gud muslimerna tror på betyder inte att de inte behöver nås av evangeliets förkunnelse. Det behöver de i allra högsta grad just pga sin felaktiga syn på Jesus. Att tro på Gud som de gör, garanterar dem nämligen inte frälsningen. I LG 16 som jag citerar nedan står det nämligen ”De slutligen, som ännu inte har mottagit evangeliet”. ”ännu inte” betyder då att eftersom de inte har nåtts ännu är det därför Guds vilja att de nås. Orden ”ännu inte” på svenska uttrycker ju att något saknas och att det skall ges i framtiden. Så får vi förstå det eftersom det sedan står att ”frälsningsbeslutet omfattar [...] i synnerhet muslimerna”. Att Gud har ett frälsningsbeslut för dem måste innebära att det är Guds plan att de skall frälsas. Eftersom frälsningen bara kan ges genom Kristus måste det då innebära att Gud vill att muslimerna skall nås av evangeliet.

-Jesus är ju mycket tydlig angående dem som inte vill tro på evangeliet:

NT 81 översätter lite menlöst med ”dömd”. Fördömd vore mera i överensstämmelse med grekiskans ”katakrithesetai” (katakriqhsetai). Ordet kommer av kombinationen kata (kata) och krino (krinw). Enligt Theological dictionary of the New Testament , Ed. Gerhard Kittel, betyder ”katakrithesetai” condemned och ”krino” betyder döma. Om Mak 16 skulle velat ha betydelsen dömd borde det ha stått krithesetai och inte katakrithesetai. Enligt Svenska folkbibeln står det ”fördömd”. även Hedegårds översättning har ”fördömd” liksom även 1917 års översättning.

Att inte vilja tro och bli döpt utesluter alltså från frälsningen. Ordet ”vill” skulle jag vilja ha med för det står ”apistesas” (apisqhsas) består av a+pisteuo. Prefixet ”a” (a) gör ordet som det är kopplat till negerat. Det kan alltså betyda otro eller icke-tro. I The R.S.V. interlinear Greek – English New Testament” står det ”disbelieving”. Enligt Katolska Kyrkans tro (Andra Vatikankonciliet, Katolska Kyrkans Katekes) är de som inte har skuld i att de inte tror på Kristus inte att klandra för detta. Om det inte är deras eget fel att de inte känner till Evangeliet skall Gud inte döma dem för det. Då får vi förmoda att Gud, som enligt ovan har en frälsningsplan för dem, också finner vägar att nå dem med sin nåd, vägar som är outgrundliga för oss människor. Gud är ju allsmäktig och ”vill alla människors frälsning”. Han kan allt och han vill. Varför skulle han då inte ge dem den nödvändiga nåden? Han kan säkert ge sin frälsande nåd även om en person inte blir nådd av evangeliet. Det gjorde han ju med Abraham, Isak, Jakob t.ex. Men den nåden kommer alltid från Kristi offer på korset, fast retroaktivt i fallet med folket i GT.

Detta befriar dock inte de kristna från ansvaret att predika evangeliet för muslimerna.

Här är texten från Andra vatikankonciliets konstitution Lumen gentium där det talas om judar och muslimer bl.a.:

DE ICKE-KRISTNA

"Lumen gentium" nr. 16 står det: "De slutligen, som ännu inte mottagit evangeliet, står på olika sätt i relation till Guds folk: I första rummet det folk, åt vilket förbundet och löftena hade givits och från vilket Kristus har "kommit efter köttet" (jfr. Rom 9: 4-5), detta folk, på grund av utkorelsen så älskat för fädernas skull, ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra (jfr Rom 11: 28-29). Frälsningsbeslutet omfattar emellertid även dem som erkänner Skaparen, bland dem i synnerhet muslimerna, som bekänner sig till Abrahams tro och med oss tillber den ende Guden, den barmhärtige, som skall döma människorna på den yttersta dagen."

Läs även:
Om Muhammeds person och liv En granskning av K.V. Zettersténs inledning till sin översättning av Koranen från 1917 av f. Daniel Adner

Team fråga prästen!