Likheter mellan Jesus & Muhammed


17 februari 2006

Fråga

Hej

Jag undrar om det finns någon likhet mellan Muhammed och Jesus?

Jag är mycket tacksam för ett svar så snart som möjligt.

//Natasha


Svar

Hej

Det finns många likheter, men det finns också många skillnader. Dessa kan man läsa om i mina tidigare svar.
Eftersom du bara frågar om likheterna ger jag di några här:

Båda var profeter.
Båda predikade ett budskap.
Båda sa att deras budskap var från Gud.
Båda ville att människor skulle följa det.

Båda tog emot lärjungar eller följeslagare som de lärde upp Båda dessa fortsatte sprida budskapet efter deras död Båda deras budskap blev till världsreligioner som fortsatt att öka och sprida sig till fler och fler länder. Om båda står det skrivet att de hade sina rötter från Abraham Båda gjorde anspråk på att förverkliga profetiorna i Bibeln Båda gjorde anspråk på att genom sina förkunnelser vara i kontinuitet med Bibelns profeter.

Båda gjorde anspråk på att ge den sista och slutgiltiga uppenbarelsen från Gud och att därmed ge den definitiva tolkningen av profeternas ord.

Båda värnade om de fattiga, sjuka och förtryckta.
Båda försökte få korrumperade religiösa ledare att ändra på sina fel (religiöst och moraliskt).

Båda fick genom sin förkunnelse de etablerade religiösa strukturerna att falla och ersättas av nya. Jerusalems tempel försvann med sina djuroffer precis som Jesus profeterat om och som han handgripligen i en profetisk gest visat då han kastade ut handlarna ur templet. Muhammeds förkunnelse ledde till att avgudarna i templet i Mecka togs bort och att templet vigdes till Allah.

Bådas budskap var om att Gud är en, att det inte finns någon annan Gud än han Bådas budskap var om enhet mellan alla människor oavsett ras, nationalitet, social- och social tillhörighet.

Team fråga prästen!