"Muslimerna verkar så besatta"


17 februari 2006

Fråga

Hej

Jag har en fråga jag länge grubblat på. Muslimerna verkar så besatta, är de det? Har de ens några plikter att följa som vi Kristna?

Jag vill gärna ha svar mycket snabbt.
Tack till "frågaprästen", det är jätte bra att ni har startat den här sidan! =)

Hälsningar // Felicia


Svar

Hej

Syftar du på rasande folkmassor som demonstrerar i Mellanöstern, folkmobbar som går bränner kyrkor, lönnmördare som för bort kristna skolflickor och skär halsen av dem, själmordsbombare som syns i de videofilmer de gjort innan de går i döden eller kidnapparvideos...? Listan kan göras lång. Men jag kan kommentera raseriet i de stora folksamlingarna man ser på tv så ofta dessa dagar, samt videofilmer från självmordsbombare och kidnappargäng.

För det första har det framkommit i de många mycket balanserade och med fakta underbyggda artiklar som publicerats i massmedia i Sverige de senaste veckorna att det är ett litet fåtal muslimer som deltagit i dessa protester.
Senast idag skrev en muslimsk skribent (Cheko Pekgul, lärare och frilansskribent) i Sydsvenskan så här: "Men vi måste vara medvetna om att deras anhängarskaror är begränsade och att de fanatiker som är beredda att bränna ambassader hittills inte har varit mer är några tiotusental av världens 1,2 miljarder muslimer".

Och de flesta analyser som publicerats är samstämmiga om att det handlar om politiska aktörer som av olika skäl utnyttjar situationen för att uppnå sin egen agenda. Det kan vara både totalitära regimer som små fundamentalistiska grupper. Det passar så bra att uppvigla folkmassor till våldsamma demonstrationer. Denna metod har använts flitigt under historien. Ta t.ex. Adolf Hitler och hur han mycket skickligt utnyttjade de mekanismer som träder i kraft när en store grupp människor samlas. Det är ett fenomen som studerats mycket i psykologin. Människor som befinner sig tillsammans med många andra kan lätt fås att ryckas med av ett sorts kollektivt beteende där den individuella personligheten ersätts av gruppen. Individen förlorar då i viss mån sin egen vilja och låter sig ageras av gruppviljan. Det kan kanske jämföras med berusning. På det viset sätts det egna samvetet åt sidan, de egna hämningarna och de ersätts av djupare mer undermedvetna krafter som hat, hämndbegär, vrede. Dessa krafter gör att en folkmassa t.ex. ser en annan grupp som fiende. Världen delas upp i svart och vitt, vi och dem. Massan ger sig på andra grupper, skaffar fram syndabockar, ser inte något fel i den egna gruppen utan finner flen ho s de andra.

Detta skulle jag kalla för en form av besatthet eftersom människor låter sig styras av djupt liggande och svårligen kontrollerbara mekanismer då en gång väl frigjorts.

Men man kan nog se en sorts besatthet i själmordsbombarnas videofilmer och i de videofilmer som så ofta spelas upp i tv från grupper som tagit västerlänningar i Mellanöstern som gisslan och som hotar att halshugga dem.

Här tycker jag det finns en besatthet av vissa extrema idéer. Dessa personer verkar alltid så iskallt lugna och beräknande. Det är ideologin som talar i dem mer än de själva. De verkar ha låtit en annan identitet ta över dem till fördel för den egna personliga identiteten med sina tvivel, rädslor och reservationer.

Om en ideologi beskriver världen i svart-vita termer och gör dem som anammar ideologin till de goda och de andra till de onda. Om den gör dem till världsfrälsare och befriare. Om de utlovas en utomvärldslig belöning med så enkla medel som att inte behöva tänka kritiskt utan okritiskt och blint överlåta ideologin att bestämma allt. Då blir personen som besatt, för liksom i fallet med folkmassan har han/hon låtit det egna jaget ersättas av ett annat jag; ideologin har blivit en identitet. Självmordsbombaren är inte längre en individ längre utan ett blint redskap. En människa som har underkastat sig något annat och detta andra har tagit över.

Intressant i sammanhanget är att islam betyder underkastelse på arabiska. Typiskt för traditionell islam (sekulariserad europeisk islam är naturligtvis annorlunda) är att den enskilda muslimen fungerar kollektivt snarare än som individ. Han/hon är en del av en stor familj, en klan som bestämmer allt för dess medlemmar. Det kan gälla vem man gifter sig med, vilket hus man köper, vem man umgås med, vem man röstar på etc.

Sedan är klanen i sin tur del av en större grupp, en stam, en folkgrupp.
Längre upp finns nationen och längst upp "umma" hela den muslimska "nationen", bara i idévärlden faktiskt eftersom denna idealiska enhet inte finns och inte ens fanns på de olika kalifatens tid.

Totalitet är denna "umma" underkastad Allah vilket förstå varje enskild muslim är var för sig. Men den enskilda underkastelsen sker alltid genom kollektivets underkastelse, genom att underkasta sig kollektivets lagar. Och dessa lagar har givits genom Koranen och traditionerna efter Koranen.


- Plikter att följa?

Ja att underkasta sig Allah genom att lyda islams lagar: sharia som reglerar allt i livet: t.ex. bön, gudstjänstliv, familj, mat, ekonomi, brott, krig, etc.

Team fråga prästen!