Muhammed, Moses & Jesus


14 april 2006

Fråga

Hej

Jag har funderingar som handlar om islam, judendom och kristendom..

Muhammed, Moses & Jesus är ju personer som var för sig är en slags beståndspelare inom ovannämnda religioner. Muhammed har en viktig roll för muslimer, Moses för judar och Jesus för kristna.

Men jag undrar vilka likheter som finns mellan dessa tre personer? Och vilka olikheter? Vad hade de gemensamt, och vad skiljer dom åt? Vad hade de tre för funktioner/betydelse för religionen? Hade de alla samma sorts "roll"?

är jätte tacksam om ni har möjlighet att svara på denna frågan..

Anna B


Svar

Hej

Du skrev:
Men jag undrar vilka likheter som finns mellan dessa tre personer? Jag har svarat tidigare på detta här: Likheter mellan Jesus & Muhammed

Du skrev:
Och vilka olikheter? Tidigare svar: Muslim jfr kristen Du skrev:
Vad hade de tre för funktioner/betydelse för religionen?

De är, var och en den viktigaste profeten för den religion de grundat.

Du skrev:
Hade de alla samma sorts "roll"?
I viss mån samma men på flera punkter olika:
Mose tar emot lagen från Gud och ger den vidare till Israels folk.

Jesus tar emot den nya lagen från Gud sin Fader och ger den till kyrkan och genom den till alla folk.

Han förverkligar dessutom de profetior om honom som Mose och de andra profeterna i gamla Testamentet uttalat om Messias som skulle komma. Han är därmed denne Messias och är inte bara en profet utan Frälsaren från Gud och Guds egen Son som skall återskapa den enhet som gått förlorad mellan Gud och människorna genom syndafallet (jfr. Adam och Eva i 1 Mos 1-3)

Muhammed säger sig få uppenbarelser från Allah (Gud) om ett bättre och perfektare budskap än det som Mose och Jesus givit. Detta budskap gör anspråk på att korrigera Moses och Jesus budskap i Bibeln eftersom Muhammed menar att Bibeln ändrats av judar och kristna.

Han lär ut många saker som strider flagrant mot Bibelns lära. T.ex. finns för Muhammed inget syndafall och ingen arvsynd. Därför behövs ingen frälsare. Han ser därför bara Jesus som en profet fast en profet som han själv är större än.

Muhammed gör så anspråk på att grunda den sanna religionen för alla folk som nu skall bli muslimer.

Team fråga prästen!