Varför svarar prästen om islam?


25 juli 2006

Fråga

Hejsan

Jag undrar bara, av ren nyfikenhet, varför en hemsida där man (som troende katolik, antar jag) ska ställa frågor till en katolsk präst har en så stor avdelning ägnad åt islam?

är det inte mer logiskt att man, om man nu är intresserad av islam, ställer sina frågor till muslimerna själva, istället för att fråga en katolsk präst?

Okej om ett par frågor om skillnaden mellan katolicism och islam svarades på, men det känns nästan som om hemsidan fokuserar på islam.

P.S. Inget illa menat (jag är muslim själv som du kanske kunnat lista ut)

MH


Svar

Hej

Det beror på att många muslimska internetsajter har mycket att säga om den kristna tron och om vår Profet Jesus.

Denna sajt har jag börjat sätta ihop efter det att en person skickat mig en artikel hämtad på en muslimsk hemsida i Sverige. Artikeln var en argumentation mot den kristna treenighetstron. Jag svarade på denna argumentation och la ut den på vår webportal med frågor till präster ("http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/islam3.htm ). Det fortsatte komma in frågor om islam och jag började studier om islam i Libanon 2002.

Så småningom kom jag att förstå att Islam vuxit fram som en alternativ uppenbarelse till den judisk-kristna uppenbarelsen och att Muhammed och en stor mängd av islams religiösa ledare efter honom skrivit många texter som just är kritik av de judisk-kristna trossatserna. Faktum är att större delen av Koranen handlar om judisk-kristna profeter och andra religiösa och politiska ledare.

Inte bara det, Koranen gör anspråk på att vara en alternativ och bättre uppenbarelse om samma händelser och trossanningar som finns i Bibeln. Muhammed, Koranen och islam därefter hävdar också att judarna och de kristna har förfalskat och ändrat Bibeln. Redan under Muhammeds första tid i Mecka polemiserade han med judarna om dessa saker och han hade även dispyter med de kristna. Hans efterföljare fortsatte denna polemik med judar och kristna och så har det fortsatt fram till våra dagar.

Jag menar att vi kristna har rätt att yttra oss om det islam framställer eftersom det i så hög grad handlar om och beskriver de kristna förgrundsgestalterna och trossatserna. Hade islam varit en helt ny uppenbarelse och religion som inte behandlade våra religiösa grundare och våra trossatser så hade jag inte haft denna sajt. Men eftersom det inte är så, så menar jag att det är vår rättighet och skyldighet att yttra oss eftersom det i grunden är svar på tal.


Jag vet inte varför du upplever att sajten fokuserar på islam. Totalt ligger det 750 filer med svar på den varav bara 30 handlar om islam.

Team fråga prästen!