Muslimernas vardag


2006-03-12

Fråga

Förklara varför religionen är så starkt kopplad till vardagen.

Vad innebär det i dagens samhälle? Ge gärna exempel från muslimska länder och från Sverige.

Tack på förhand

Natalie

Svar

Hej

Du frågade:

Förklara varför religionen är så starkt kopplad till vardagen.

En förklaring är förmodligen att uppenbarelserna till islams profet Muhammed under den andra fasen av mottagandet av uppenbarelser; Medinaperioden främst handlade om hur muslimerna skulle leva rent konkret. Medina blev idealsamhället för islam för där reglerades allt av uppenbarelserna. Dessa gällde alla detaljer i livet från födsel till död, från kärlek till hat, allmosor till mord, fred till krig, fest, gudstjänst, bön, ekonomi, handel, relationer med andra religioner, kroppsliga behov, familj, sex, arv....

Som jag förstår det har Muhammed använt sin tids kulturella, sociala och religiösa värderingar, sedvänjor och hävder och integrerat dem i den nya monoteistiska tron på Allah. På det viset har ett tribalt (som har med klansamhället att göra) livsmönster kodifierats och förts med islam till alla de länder dit islam har kommit. På det viset har denna livsstil också fortlevt ända till idag. Idealet har nämligen hela tiden varit Medina på 600-talet (då Muhammed levde) och sättet att leva där.

Du frågade:

Vad innebär det i dagens samhälle? Ge gärna exempel från muslimska länder och från Sverige.

Det innebär t.ex för muslimer i Europa:

- att många muslimska kvinnor bär slöja i Sverige fast kvinnor här upphörde med att bära obligatorisk huvudbonad för länge sedan. Det var sed att kvinnor på landet bar olika typer av sjaletter fram till 1800-talets slut.

- man praktiserar månggifte i hemlighet fast det är olagligt.

- männen kontrollerar kvinnorna och att barnens äktenskap bestäms av föräldrarna trots att detta har upphört för ett hundra år sedan i de flesta Europeiska länder.

Så här förstår jag detta:
Mycket av islams levnadssätt härrör, om man ser det utifrån ett rent historiskt perspektiv, från ett arkaiskt patriarkalt samhällsskick. Därför finns likheter med det agrarsamhälle som fanns förr i Europa. Men eftersom de flesta muslimska länderna inte har genomgått en industriell revolution och en sekularisering som de västerländska länderna så hamnar många muslimer som kommer till Väst i ett tidsgap: de ligger flera hundra år efter i utvecklingen och måste oundvikligen komma i ett svårt dilemma och i en kulturchock. För att ha någon fast mark under fötterna och när de ännu inte har funnit sig tillrätta i den moderna postindustriella samhället håller de ofta hårdare fast vid och blir mer religiösa än de var i sina hemländer. Där var det många av dem som inte brydde sig mycket om att följa de islamiska reglerna för vad man äter och dricker och för hur man klär sig t.ex.. Där var de en del av ett kollektiv som gav dem en självklar identitet; i väst är de ofta inte det, och då söker de sin identitet i dessa yttre attribut som matvanor, klädstil mm.

Team fråga prästen!