Förutspår Jesus Muhammads ankomst?


29 december 2002

Fråga

Muslimer hävdar att Jesus profeterar om en sista profets och det slutgiltiga budskapets, d v s Muhammads och Koranens, ankomst. Deras stöd för detta påstående är (bl a?) följande verser:

Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. (Joh. 16:13-14)

1. Hur bemöta detta påstående?
2. Vad menar Jesus (egentligen)?

Tack på förhand
Thomas

Svar

Hej

Du skrev:
1. Hur bemöta detta påstående?

Muhammed hävdade att han var den av Jesus utlovade "parakletos" (hjälparen, tröstaren). Denna tolkning av Johannesevangeliet var han inte ensam om. Flera andra sektledare hade innan Muhammed hävdat samma sak om sig själva: att de var den utlovade "parakletos". Så sa Mani (manikéernas grundare) om sig själv och så sa också Elxhsai om sig själv (grundare av den judekristna döparsekten elchesaieterna). Dessa olika sekter hade det gemensamt attde kom fram ur judekristendomen, alltså en strömning på kollisionskurs med den officiella kyrkan. Muhammeds familj var förmodligen judekristna av ebioniternas sekt. Det var en döparsekt som hade mycket gemensamt med elchesaiterna.

Enligt Jesus var det den Helige Ande som han menade när han talade om parakletos. Så har5 de kristna alltid trott. Att hävda att man själv är denna person är minst sagt förmätet, en hädelse skulle jag säga.

a) Bemöt muslimerna genom lite fakta om religiösa rörelser som var samtida med Muhammed och visa på hur Muhammed inte var ensam om att förkunna det han gjorde eftersom hans profetior många gånger har samma innehåll som Talmud och judekristna apokryfer, Hebréerevangeliet framför allt.

Se:answering-islam.org
Och på svenska:katolik.nu

Här nedan har jag samlat några citat från Johannesevangeliet som talar on Hjälparen och några som talar om Anden. Man kan lätt se att Jesus med dessa två ord menar samma sak. Sedan får du några andra citat från NT där du ser hur Anden fungerar som en tröstare eller hjälpare alltså "parakletos".

Om man studerar Koranen kan man se att de citat som Muhammed gör från Nya Testamentet inte reflekterar hela Nya Testamentet. Forskarna (islamologerna) menar att det beror på att han inte kände till hela Nya Testamentet utan förmodligen bara de apokryfiska skrifter som var vitt spridda på den arabiska halvön på hans tid. Dessa skrifter tillhörde de olika sekter och eftersom dessa sekter inte accepterade hela den officiella Kyrkans tro så innehöll deras heliga texter bara vissa delar av evangelierna och annat från Bibeln. Kyrkofadern Epifanius skriver om ebioniternas "Hebréerevangelium" att det är "ett mutilerat och förvanskat evangelium." Det var dessa kristna som Muhammed förmodligen hade mest kontakt med. Hela den arabiska halvön var nämligen full med judekristna av olika grupperingar som hade flytt undan förföljelserna som de bysantinska kejsarna bedrev mod dem som inte delade den officiella kristna tron.Artiklar om Parakletos i Koranen:
Islams källor; Koranens "bibelcitat" från Talmud & Apokryfer, inte från Bibeln?En översättning från answering-islam.org

Vem är tröstaren?Koranens tolkning av det nytestamentliga begreppet "parakleitos" och Jesu syn på det.En översättning från answering-islam.org

"Ahmed" Förväxlad med Parakleten (Den helige ande)översättning från answering-islam.org


Artiklar om Parakletos i Koranen på engelska:
Did Jesus and Isaiah prohesy the coming of Muhammad? Answering Islam Home Page

Här är mera om vårt ämne.
Tänkvärt är också i detta sammanhang det Jesus säger om de som skall säga att de är Messias:

Team fråga prästen!