Islam en växande religion som vinner anhängare idag.


(2007-04-17)

Fråga

!

Denna frågan har jag frågat förut men jag tror att du har tålkat den lite fel.

Islam är en växande religion som vinner anhängare. Vad kan det bero på?

Alltså i nuläget och inte förut.

Tacksam för svar.

Hälsningar

BosaSvar

Hej

Hej

Det finns naturligtvis många faktorer som spelar in.

En är det ideologiska vakuum som råder efter kommunismens fall i och med Sovjetunionen och östblocket övergick till demokratiska styressätt. Innan dess baserade sig många revolutionära rörelser på marxistisk ideologi. Efter har islamism intagit denna plats. Islam förespråkar nämligen, liksom marxismen, brödraskap och jämlikhet. Dessutom innehåller islam i sin ideologiska form islamismen en starkt revolutionär sida genom doktriner som rättfärdigar våld av olika slag mot de "orättfärdiga" som skall bekämpas och övervinnas för att ett gott samhälle skall kunna införas.

Det västerländska kapitalistiska samhället i sin liberalekonomiska tappning har visat sig vara förtryckande och ge privilegier till vissa på samma gång som det verkar förtryckande mot andra; tredje världens länder, f.d. kolonier i den muslimska världen och den icke-muslimska. De försök att införa västerländsk kapitalism tillsammans med sekularistiska styreskick har resulterat i stora orättvisor i de f.d. kolonier där de införts.

Kristendomen i sin protestantiska tappning (som i USA och Storbritannien vilka varit de ledande postkoloniala makterna under lång tid) har för det mesta åtföljt dessa postkoloniala experiment i tredje världen. Därför har kristendomen för många människor i tredje världen och från tredje världen som nu lever i i-länderna associerats med förtryck och orättvisa.

Denna form av kristendom har inte kunnat ge människor fasta värderingar som leder till ett bättre samhälle och en bättre värld för alla trots att det är detta som är Jesu ursprungliga budskap.

För många människor i i-länderna ses pga dessa olika faktorer islam som en bättre väg än kristendomen och en västerländsk sekularism som baserar sig på värde-relativism.

Se även dettta svar:
Islam den störst växande religionen?


Team fråga prästen!