En jämförelse mellan protestantism och islamism


2002-11-21

Fråga


Jag vet inte riktigt vem jag ska vända mig till men jag hoppas att du kanske kan svara. Jag undrar vad det finns för likhet mellan den protestantiska rörelsen och nutidens islamistiska?

Och så ges vi ju en väldigt skrämmande bild av islamismen genom massmedia, vad kan det bero på?

/Linnéa

Svar

Hej

För att svara på frågan måste man först definiera vad Islamism är, för islam och islamism är inte samma sak. Islamism är mer en politisk rörelse än en religiös. Dess rötter finns nämligen i marxism och fascism. Den använder religionen som ett instrument för att nå politiska mål. Dessa mål är bl.a. befria de muslimska länderna från den industrialiserade västvärldens politiska och ekonomiska makt.

Här nedan följer några citat från en artikel Francis Fukuyama & Nadav Samin om de iranska forskarna Ladan och Roya Boroumand i Journal of Democracy översatt i Expressen:
Man ska inte förringa religionens betydelse, men det duger ändå inte att kalla Usama bin Ladin islamisk fundamentalist. Den islamism som han står som symbol och talesman för strävar inte efter att återupprätta några ursprungliga, islamiska seder, utan den är snarare en ytterst modern rörelse.

Enligt dem står grupperingar som al-Qaida i tacksamhetsskuld till det europeiska 1900-talets vänster- och högerextremistiska doktriner:
En inspirationskälla kan spåras till Hassan al-Banna som grundade Muslimska Brödraskapet i Egypten 1928. Från de italienska fascisterna hämtade han tanken om okritisk lojalitet till en karismatisk ledare, och sin paramilitära organisations slogan "handling, lydnad, tystnad" grundade han på Mussolinis "tro, lyda, slåss". Genom att lägga stor vikt vid brödraskapets ungdomsverksamhet, och betona sambandet mellan kropp och ande, islam och aktivism, följde han även nazisternas exempel.

En annan europeisk källa kan spåras till Maulana Mawdudi, som grundade Jamaat-e-Islami-rörelsen i Pakistan under tidigt 1940-tal.
Väl förtrogen med marxismen, förespråkade han en kamp mot väst och traditionell islam, förd av ett islamiskt "revolutionärt avantgarde". Han var troligen först med att häfta adjektivet "islamisk" vid västerländska begrepp som revolution, stat och ideologi.
Dessa linjer från höger och vänster löpte samman hos Sayyid Qutb, Broderskapets chefsideolog efter andra världskriget. Han förespråkade en monolitisk stat att uppnås med alla möjliga, våldsamma medel. I hans klasslösa samhälle skulle den liberala världens "själviska individ" utplånas, och "människans exploatering av människan" upphöra. Detta, som makarna Boroumand kallar "leninism i islamiska kläder", är den trosbekännelse som de flesta av dagens islamister omfattar. Makarna Boroumand drar också slutsatsen att islamismens utmärkande kännetecken - "esteticeringen av döden, glorifieringen av den väpnade kampen, martyrdyrkan" - utmärker modern totalitarism, men saknar historiska förebilder inom Islam.

Se hela artikeln:
Al-Qaida's rötter i nazismen och marxismen Expressen 2002-10-15

Islamismen kan mycket väl jämföras med Viet Kongs gerillakrig mot USA och Saigonregimen. Det handlade om att bli fri från den postkoloniala makt som hade ersatt kolonialismen då Frankrike hade makten där. I arabländerna har det varit England som var kolonialmakten under 1800-talet. När kolonialtiden var slut kom efter England andra maktstrukturer som fortsatt att hålla dessa länder i ett underläge gentemot Väst.

Protestantismen kan jämföras med detta i den meningen att den var ett instrument för att förverkliga politiska mål. T.ex. använde sig Gustav Wasa av Martin Luthers idéer för att befria Sverige från Roms inflytande och han kunde på så sätt skaffa sig kontroll över Kyrkans pengar och makt i Sverige.

På samma sätt gjorde de olika furstar i Tyskland som kämpade mot Katolska Kyrkan där. De befriade sig på det viset från det skattetryck de stod under från Rom och kunde så styrka sin politiska och ekonomiska makt i sina furstedömen.

Islamismen som fenomen är mycket mångfasetterad och man kan anlägga många aspekter på det. En annan sida av saken skulle kunna vara att islamismen kan jämföras med den protestantiska reformationen på det viset att protestantismen ville, när den startade, reformera kyrkan och befria den från traditioner som lagrats på under århundradenas lopp för att så kunna återvända till det rena evangeliet. Det ville också islamismen då den startade med Hassan al Banna och Sayed Qutb och deras närmaste lärjungar. De ville gå tillbaka till den ursprungliga livsformen som var i Medina då Muhammed levde där. För att förverkliga det ville man ta bort traditioner som lagrats på under århundradena efter.

En klar parallell alltså med protestantismen.

Protestantismen "protesterade" även mot olika kyrko-potentaters maktmissbruk och korruption. Islamisterna idag "protesterar" mot de muslimska religiösa och politiska ledarnas korruption.

även Osama bin Ladin kan räknas till lärjunge till islamismens huvudfigurer. Dock är det många som anser att hans form av islamism har slagit slint genom sin våldsbenägenhet. Att begå självmord och döda civila; barn, gamla, kvinnor odiskriminerat är enligt dessa inte enligt Koranens intention. Dock har islamismen redan från grundarnas tid (Hassan al Banna och Sayed Qutb) varit extremt våldsam. Därför är denna rörelse förbjuden i ett flertal muslimska länder, t.ex. Syrien. Det var islamisterna (det Muslimska Brödraskapet) som mördade Egyptens president Anwar Sadat. Därför var rörelsen förbjuden även där under ett antal år.

Läs även:
Pesonlig Gud Svenska Dagbladet
Terror, Islam, and Democracy Journal of democracy
En gammal strid Sydsvenskan
Islamismens fiende heter Väst Leif Stenberg forskarassistent i islamologi
Kvinnosyn och islamism Svenska Dagbladet
Al-Qaida - ett medieföretag i livsstilssektorn Svenska Dagbladet

Team fråga prästen!