Likheter mellan Kristendom och Islam


2003-11-20

Fråga


Vad finns det för likheter mellan den kristna och den muslimska tron?

Behöver snabbt svar.
Mia

Svar

Hej

Ett snabbt och därför kort svar:

- Muslimer och kristna tror på en enda Gud.

- Muslimerna bekänner att de tror på den Gud som uppenbarade sig till Abraham. Det är samma Gud som judarna och de kristna tror på.

- Vi liksom muslimerna tror att Gud belönar dem som tror på honom och följer hans lag genom att ge dem evigt liv och att han straffar dem som inte vill tro på honom och som inte följer hans lag genom att utesluta dem från det eviga livet = helvetet.

- Muslimer och kristna skall be flera gånger om dagen, fasta under vissa tider, ge allmosor (hjälpa de fattiga) och vallfärda till heliga platser.

För fler likheter men också skillnader se:
"Den beslöjade kvinnan" av Juliette Minces
Team fråga prästen!