Muslimer: fiender till Gud?


2003-12-04

Fråga


Vad anser ni om muslimer?Är de fiender till Gud?

Maria

Svar

Hej

Vad gäller "muslimerna" som du frågar om så är det ju personer, och varje person är olik den andra. Därför kan man inte säga så mycket om muslimerna i allmänhet. Det skulle bli generaliserande. Det är dessutom så att det inom Islam finns väldigt många olika trosriktningar och sekter. Vissa av dem t.ex. säger sig t.ex. vara fredsälskande och andra har ett uttalat våldsamt handlingsprogram som de baserar på sin fundamentalistiska tolkning av Islam.

Man kan därför inte säga att muslimerna (alltså alla eller de flesta) är fiender till Gud. Däremot är det möjligt att det finns muslimer som är det genom att de gör saker som är emot Guds lag, liksom det också kan vara fallet angående vissa kristna eller judar eller vilka människor som helst. Enligt Gamla Testamentet i Bibeln så säger Guds lag t.ex. "Du skall icke dräpa" (femte budet). Vi vet att många muslimska fundamentalister bryter mot detta bud genom att med bombattentat mörda oskyldiga människor. På det viset är dessa fundamentalister fiender till Gud. Däremot är de säkert övertygande om att vara Guds vänner och att de skall bli belönade för de mord de utför. De menar nämligen att de personer de mördar är Guds fiender - alltså personer från länder som stöder USA eller Israel, eller personer i huvudtaget från Västvärldens demokratier. De anser nämligen att vårt sätt att leva i Väst är emot Koranen och att vi därför allihop är Guds fiender, eller som de själva uttrycker det är "otrogna hundar".

Dessa fundamentalisters eller islamisters islamtolkning betraktas av många av de främsta muslimska religiösa ledarna i världens som o-islamsk.Nedan är en text om Katolska Kyrkans officiella syn på Islam; Andra Vatikankonciliets dokument om Kyrkan "Lumen gentium" nr. 16:

"De slutligen, som ännu inte mottagit evangeliet, står på olika sätt i relation till Guds folk: I första rummet det folk, åt vilket förbundet och löftena hade givits och från vilket Kristus har "kommit efter köttet" (jfr. Rom 9: 4-5), detta folk, på grund av utkorelsen så älskat för fädernas skull, ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra (jfr Rom 11: 28-29). Frälsningsbeslutet omfattar emellertid även dem som erkänner Skaparen, bland dem i synnerhet muslimerna, som bekänner sig till Abrahams tro och med oss tillber den ende Guden, den barmhärtige, som skall döma människorna på den yttersta dagen."

Se vidare också min kommentar till denna text: Islams GudTeam fråga prästen!