Grundläggande tolkningsfrågor

Uppdaterad: 2014-03-01

Muhammed

Vilka är skillnaderna mellan Jesus och Muhammed(2014-03-01)

Enligt en muslimsk websida ska det finnas en profetia om islams profet Muhammed i Höga Visan 5:16. (2010-12-11)

Förutspår Jesus Muhammads ankomst?Muslimerna stöder sig på Joh. 16:13-14 för detta påstående: "Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen" (2007-02-28)

Det ni har skrivit angående islam och den förste profetens handlingar , det där om dödandet av en slavkvinna osv. är detta bara skitsnack eller finns det belägg för det ni skriver? (2007-02-12)

Muhammed, Moses & Jesus Vilka likheter som finns mellan dessa tre personer? Och vilka olikheter? Vad hade de gemensamt, och vad skiljer dom åt? Vad hade de tre för funktioner/betydelse för religionen? Hade de alla samma sorts "roll"? [ISLAM]

Jag undrar om det finns någon likhet mellan Muhammed och Jesus?(2006-02-17)

Profeten Muhammeds förhållande till fysisk våld

Jag undrar om det finns någon likhet mellan Muhammed och Jesus?(2006-02-17)

Varför överreagerar ALLTID muslimer så fort ngt negativt sägs om islam/muhammed eller Allah?Nu är ju alla muslimer på krigsstigen över några bilder på Muhammed (som tydligen inte får avbildas) i Jyllands Posten. (2006-02-01) (uppdaterad 6 feb 06)

Jag kan inte påminna mig om att vi katoliker för ett sådant liv om någon säger att Jesus skulle vara tokig. Tryckfrihet till varje pris? (2006-02-01)

Jag ser det som en desperat handling från anhängare av en utdöende religion. (2006-02-01)

Vad säger kristendomen om Muhammed (fvmh) som profet efter Jesus (fvmh). (2006-01-28)

Skillnader och likheter mellan islam och katolska tron(2003-05-01)

Om nu vi anser att Jesus är svaret på våra frågor och att Gud sände honom för att rädda alla människor, varför sände Gud en alternativ väg 600 år senare? (2002-03-11)

Dessutom så sägs det i Koranen att ängeln Gabriel kom till Mohammed och gav Guds slutgiltiga uppenbarelse. Stämmer det att ängeln Gabriel kom till Mohammed måste ju vi kristna ändra oss och tro att Koranen är rätt, och i så fall har vi fel om Jesus. (2002-03-11)

Om ängeln Gabriel inte kom till Mohammed, hur vet vi då att muslimerna tillber samma Gud? (2002-03-11)

Koranen

Kunde Muhammed läsa och skriva eller inte?Ni skriver att Muhammed inte själv har läst Bibeln utan att han bara hade fått andrahandsinformation om den. Sedan har han skrivit ner det enligt sin egen tolkning. (2005-03-08)

Det sägs i Koranen att ängeln Gabriel kom till Mohammed och gav Guds slutgiltiga uppenbarelse. Stämmer det att ängeln Gabriel kom till Mohammed måste ju vi kristna ändra oss och tro att Koranen är rätt, och i så fall har vi fel om Jesus. (2002-03-11)

 

Islams Gud

Jag läser följande på islamsk site på nätet: Om det finns tre separata gudomliga personer och alla är Gud, då måste det finnas tre gudar. Den kristna Kyrkan erkänner omöjligheten att få tron på tre gudomliga personer att överensstämma med tron på att Gud är en (2002-02-05)

I Nya Dagen läste jag att Anders Piltz skrev att i dokumenten från 2:a Vatikankonciliet står det att de kristna och muslimerna har samma Gud. Varför ska vi då missionera i muslimska länder om det ändå är samma Gud? är det samma gud spelar det då ingen roll om jag är kristen eller muslim? (2001-12-21)

Läste i Katolska Kyrkans Katekes att muslimerna tillber samma Gud som vi kristna. På vilket sätt och på vilka grunder kan man säga att Allah är samma gud som vi tillber? (2001-12-21)

Muslimernas tro

En god tjejvän till mig är troende muslim. Hon säger att hon väntar till juldagen. (2010-11-30)

Vad menas med att kristendomen, judendomen och islam är uppenbarelsereligioner? (2010-11-29)

Jag ser det lite märkligt att en katolsk präst ska vara i den position att svara på frågor ang. Islam? (2010-08-18)

Kärleksbudet i islamFinns det något inom islam som säger att man skall be för sina förföljare och fiender, att man skall vända andra kinden till något liknande det kristna kärleksbudkapet om försoning och förlåtelse? (2006-03-11)

Jag har en fråga jag länge grubblat på. Muslimerna verkar så besatta, är de det? Har de ens några plikter att följa som vi Kristna? (2006-02-17)

Vad anser ni om muslimer? är de fiender till Gud?(2004-01-25)

 

Tolkningen av Islam efter Muhammed & Koranen

Vad finns det för positiva respektive negativa sidor med Koranen?

Muslimernas vardag Varför är religionen så starkt kopplad till vardagen? Vad innebär det i dagens samhälle? (2007-02-22)

Islams historia; för & nu

Hur spred sig Islam över världen?Hur blev religionen så stor? (2007-02-22)

Varför är islam den störst växande religionen?Islam ökar exploxiv artat i Nordamerika och har även börjat öka i Sydamerika. (2007-04-19)