Vilka är skillnaderna mellan Jesus och Muhammed?


(2014-02-15)

Fråga

Vilka är skillnaderna mellan Jesus och Muhammed?

 

Svar

För katolikerna är Jesus Guds Son som blivit människa -inte enligt Islam.
Han är därför både Gud och människa -inte enligt Islam.
Hans jag eller person är Gud själv: Sonen, den andra personen i Gud, medan hans kropp och psyke är mänskligt. Han har både en gudomlig och en mänsklig vilja-inte enligt Islam.

Katolikerna tror Jesus blev dödad och att han sedan uppstod efter tre dagar och visade sig under 40 dagar för sina lärjungar och att han sedan uppsteg till himlen på Guds högra sida och sände sin Ande till de troende-inte enligt Islam.
Katolikerna tror att Jesus skall komma tillbaka vid tidens slut och döma levande och döda. Detta tror islam på också i viss mån.

Katolikerna tror att Jesus frälser oss människor från arvsynden och den personliga synden och att denna frälsning är nödvändig för att få evigt liv eftersom det eviga livet förlorades då Adam och Eva syndade mot Gud genom olydnad mot hans lag-inte enligt Islam.

Vi katoliker tror att denna frälsning bara kan ges genom Jesus för han är Gud som har velat dö och ge sitt liv för oss och genom sitt blod sona våra synder -inte enligt Islam.

Gud välsigne dig!
Team FrågaPrästen