Dialog

Uppdaterad 2014-03-01

Länkar på engelska

Muslims ask, Christians answer Katolsk dialog med islam på engelska

Isameyat.com Katolsk dialog med islam på engelska

Answering IslamBrittisk protestantisk portal

Relationen till judendom

Varför förkastade kristna och judar Muhammeds budskap? (2007-02-22)

Att döda eller skada någon är ABSOLUT det sista utvägen. - Dock lät Muhammed år 627 halshugga c:a 600 män från den Judiska klanen Qurayza. (2005-10-19)

 

Relationen till kristendom

Vilka är skillnaderna mellan Jesus och Muhammed(2014-03-01)

Jag ser det lite märkligt att en katolsk präst ska vara i den position att svara på frågor ang. Islam?(2010-08-18)

Islam är en växande religion som vinner anhängare. Vad kan det bero på?Alltså i nuläget och inte förut. (2007-06-20)

Varför är islam den störst växande religionen?Islam ökar exploxiv artat i Nordamerika och har även börjat öka i Sydamerika. (2007-04-19)

Varför förkastade kristna och judar Muhammeds budskap? (2007-02-22)

Jag har ingen fråga vill bara säga att det är fel att vi muslimer "hatar" andra religioner.I koranen står det att vi ska respektera alla religioner speciellt judendomen och kristendomen eftersom vi tillber samma gud bara att vi tror på olika saker som hänt här nere på jorden. (2007-02-18)

Varför en hemsida där man ska ställa frågor till en katolsk präst har en så stor avdelning ägnad åt islam? är det inte mer logiskt att man, om man nu är intresserad av islam, ställer sina frågor till muslimerna själva, istället för att fråga en katolsk präst? (2007-02-12)

Kan en muslim bli fadder, vittne för dop?(2006-10-15)

Jag undrar om det finns någon likhet mellan Muhammed och Jesus?(2006-02-17)

Jag undrar hur ni katoliker ser på islam. Många kristna som levt i muslimska länder har vittnat om hur de har återupptäckt sin kristna tro genom kontakten de enkla människornas fromhet och starka känsla för Guds helighet." (2006-01-28, uppdaterad 4 feb)

På vilka delar "skiljer ni er" markant från islam? (2006-01-28)

Ni kristna försöker trycka ner vår religion föratt ni känner er hotade. - Historien visar att där antalet muslimer börjat växa och sedan blivit majoritet, har så småningom islams lagar införts och dessa ger de kristna mindre rättigheter juridiskt och ekonomist. (2005-10-19)

Vad finns det för likheter mellan den kristna och den muslimska tron?(2004-01-25)

Varför e det en konflikt mellan Kristna och Muslimer?(2004-06-05)

Varför sker det kulturkrockar mellan Islam och kristendom i Sverige?(2004-01-26)

Jag undrar vad det finns för likhet mellan den protestantiska rörelsen och nutidens islamistiska? (2002-12-18)

Kan en katolsk kvinna ingå äktenskap med en muslimsk man i katolska kyrkan utan att han konverterar? Får barnen i det äktenskapet döpas i katolska kyrkan? (2002-11-02)

Om ängeln Gabriel inte kom till Mohammed, hur vet vi då att muslimerna tillber samma Gud? (2002-03-11)

Jag läser följande på islamsk site på nätet: Om det finns tre separata gudomliga personer och alla är Gud, då måste det finnas tre gudar. Den kristna Kyrkan erkänner omöjligheten att få tron på tre gudomliga personer att överensstämma med tron på att Gud är en (2002-02-05)

I Nya Dagen läste jag att Anders Piltz skrev att i dokumenten från 2:a Vatikankonciliet står det att de kristna och muslimerna har samma Gud. Varför ska vi då missionera i muslimska länder om det ändå är samma Gud? är det samma gud spelar det då ingen roll om jag är kristen eller muslim? (2001-12-21)

Läste i Katolska Kyrkans Katekes att muslimerna tillber samma Gud som vi kristna. På vilket sätt och på vilka grunder kan man säga att Allah är samma gud som vi tillber? (2001-12-21)

Om en kristen (evangelisk luthersk) kvinna ingått äktenskap med en muslimsk man (förstås med hoppet att han en dag skall bli kristen), men sedan skiljer sig pga våld i hemmet, har hon syndat? (2001-08-01)

Islam och Bibeln

Enligt en muslimsk websida ska det finnas en profetia om islams profet Muhammed i Höga Visan 5:16. (2010-12-11)

Kärleksbudet i islamFinns det något inom islam som säger att man skall be för sina förföljare och fiender, att man skall vända andra kinden till något liknande det kristna kärleksbudkapet om försoning och förlåtelse? (2006-03-11)

Tror ni på att bibeln är guds ord?(2005-06-02)

Jag undrar hur de tio buden i Bibeln förhåller sig till Koranen?är det samma innehåll eller skiljer budorden och synen på dem sig åt mellan kristna och muslimer?(2005-03-03)

Vad är skillnader, och vad har de gemensamt "Fader vår" och "första Suran" i Koranen? (2002-12-10)

Islam och Jesus

Vilka är skillnaderna mellan Jesus och Muhammed(2014-03-01)

Jag ser det lite märkligt att en katolsk präst ska vara i den position att svara på frågor ang. Islam? (2010-08-18)

Muhammed, Moses & Jesus Vilka likheter som finns mellan dessa tre personer? Och vilka olikheter? Vad hade de gemensamt, och vad skiljer dom åt? Vad hade de tre för funktioner/betydelse för religionen? Hade de alla samma sorts "roll"? [ISLAM]

Jag undrar om det finns någon likhet mellan Muhammed och Jesus?(2006-02-17)

Skillnader och likheter mellan islam och katolska tron(2003-05-01)

Om nu vi anser att Jesus är svaret på våra frågor och att Gud sände honom för att rädda alla människor, varför sände Gud en alternativ väg 600 år senare? (2002-03-11)

Dessutom så sägs det i Koranen att ängeln Gabriel kom till Mohammed och gav Guds slutgiltiga uppenbarelse. Stämmer det att ängeln Gabriel kom till Mohammed måste ju vi kristna ändra oss och tro att Koranen är rätt, och i så fall har vi fel om Jesus. (2002-03-11)

Relationen till övriga religioner

Vad säger koranen om oss icke muslimer?(2005-10-12)