Pedofiler inom Jehovas Vittne, skyddas av organisationen

(2003-04-16)

Varför utnyttjar så många av er barn sexuellt?
Tror ni att er gud tillåter det?
är det någon i er sekt som inser att det är många av er som är psykiskt sjuka?
Vågar ni publicera det här mailet eller gör ni som ni brukar sopar det under mattan?
Karin

Svar


Du anknyter uppenbarligen till ett TV-program för en tid sedan. Jag har inte sett det, men under tiden åtskilligt hört om det. Tydligen anklagades Jehovas vittnen för skydd av pedofiler inom den egna leden. Jag varken kan eller vill ta ställning till anklagelsen. Men läs om det på:

Svd:Jehovas Vittnen skyddar pedofiler. http://www.svd.se/dynamiskt/Inrikes/did_5178348.asp
 Sexövergrepp i församling tystas ned. Roger Carlsson, tidigare så kallad äldstebroder, hoppade av Jehovas vittnen när han ombads att tysta ner sexuella övergrepp på ett barn i församlingen. Han säger sig i dag känna till ett 40-tal barn som utsatts för sexuella övergrepp av minst tio pedofiler som är aktiva inom Jehovas vittnen. - Ingen av dem har polisanmälts. Och det här är bara toppen av ett isberg.
SvD 8/4 2003

SVT Uppdrag granskning: Jehovas vittnen skyddar pedofiler  http://www.svt.se/granskning/reportage.asp?S=2993&A=2993 Jehovas Vittnen skyddar pedofiler. Under tio års tid tvingades Anders till samlag med en äldre medlem i sin församling. Trots att de styrande i församlingen redan visste att mannen tidigare förgripit sig på barn gjorde de ingenting. Reportrarna Janne Josefsson och Lars-Göran Svensson har träffat ledande företrädare, offer och gärningsmän inom Jehovas Vittnen som vittnar om hur organisationen skyddar pedofiler.
Sveriges Television Uppdrag granskning 2003-04-08

Din berättigade irritation över all pedofili riktar du dock åt fel håll. Katolska kyrkan i Sverige har inte haft ett enda känt fall av detta brott. Nu är jag väl medveten om, att också i katolska kyrkan förekommit åtskilliga fall i främst USA av denna avskyvärda omogna sexualitet. Påven och de US-amerikanska biskoparna har ingripit, beklagat offren, bett om förlåtelse på förövrarnas vägnar, gottgjort så mycket det är möjligt och bestämt att ingen pedofil kan vara präst. Reglerna för utval och utbildning av blivande präster har skärpts för att förhindra liknande fall i framtiden. Vad mer kan göras för att stävja denna farsot som har skadat kyrkans förtoendepotential betydligt.

Team fråga prästen!