Jehovas vittnen


2000-01-21

Fråga:Du skriver att Jehovas vittnen begår ett översättningsfel när dom översätter Guds namn med Jehova. Hur kan det
stämma?Jag har nämligen uppmärksammat det namnet på många andra ställen som inte har med Jehovas vittnen att göra.
Har du tex läst bibel 2000? I den nämns Jehova.

MVh Linda

Svar

Hej Linda

När jag skrev att som du citerar "Jehovas vittnen begår ett översättningsfel när dom översätter Guds namn med Jehova", syftade jag på ställena i Nya Testamentet där det står Jehova. Jag skrev så här: "Jehovas vittnen som inte tror att Jesus är Gud, har konsekvent översatt Kyrios i de grekiska originaltexterna av NT med Jehova. Detta är ett rent översättningsfel". Orsaken till att det faktiskt är ett översättningsfel att skriva Jehova i Nya Testamentet är att det namnet inte finns där. Kyrios finns, vilket betyder Herre på grekiska. Det står inte heller Jehova med grekiska bokstäver, inte heller IHWH med grekiska bokstäver, utan alltså kyrios. Orsaken är alltså att man har använt Septuaginta, den grekiska översättningen av det hebreiska Gamla Testamentet.

För analysen av texter i NT med ordet "Kyrios", se:
Jesus = Herren = IHWH

Har du hittat namnet Jehova i Nya Testamentet i Bibel 2000? Det kan i så fall knappast ha varit Bibel 2000 du läste. Eller har jag fel? Vill du i så fall ge mig stället?

Jag försökte hitta Jehova i Gamla Testamentet i Bibel 2000 men lyckades inte. Om du har hittat något ställe så skulle jag vara intresserad av att veta var.

Jehova finns i vissa protestantiska bibelöversättningar. Förmodligen beror det på att de bygger på översättningar som gjordes på 1800-talet eller innan då bibelforskningen inte hade kommit så långt som den har idag. Detta med vokalerna från namnet Adonai som man lagt inunder konsonanterna IHWH för att namnet skall utläsas Adonai = Herren tror jag bibelforskarna har förstått först på 1900-talet. Jehovas Vittnens grundare Charles Russel 1852-1914 kom förmodligen i kontakt med dessa översättningar som hade Jehova. Redan i den svenska Bibelöversättningen från 1917 står det dock Herren (= Adonai).

Läs:
Den Nya Världens översättning av den Heliga Skrift - översättning eller förvrängning? En analys av Jehovas Vittnens bibelöversättning

Team fråga prästen!

Fråga:

Men jag har även sett namnet i ett antal olika gamla kyrkor bl.a. S. åby kyrka i Skåne och Kyrkan i Visby. Där har både namnet blivit helt utskrivet i stor stil på väggen, men även på vissa ställen har bara tetragrammen varit utskrivna. Men om man tittar i de gamla kyrkböckerna så står tetragrammen förklarade med JEHOVA d.v.s. Guds namn.

MVH Linda.

Svar:

Hej Linda
Att namnet Jehova blivit utskrivet i gamla svenska kyrkor beror förmodligen just på att kyrkorna är från en tid då bibelforskarna inte hade kommit fram till dessa rön som jag refererar till.

I Bibelsajten står det ju Jahve och inte Jehova!:
www.bibelsajten.nu/bibelfakta/atillo/j/jahve.htm

Team fråga prästen!