De 144.000 frälsta

2000-08-25

Fråga

Kära Fader Daniel,

Jag har ytterligare några frågor, hoppas att jag inte stör eller tar upp för mycket tid. Jag undrar för det första varför Jehovas vittnen inte firar födelsedagar, emedan vi kristna firar detta. Jag har hört att deras anledning är att i bibeln nämns endast födelsedagar två gånger och detta i samband med olyckor eller onda ting För det andra undrar jag om de 144000. Jag läste ett svar som ni hade skrivit till en annan fråga att det var 12 apostlar som representerar de 12 delstaterna i Israel och därför skulle inkludera att alla fick styra i Guds rike?
Enligt den som jag diskuterar med ur Jehovas säger han att de nämns en liten och en stor skara. Den lilla som sägs vara de 144000 och att de är de smorda som får aktivt ta del av vinet och brödet. Medan den stora skaran är utanför och är passiva.
Hur är det med detta?
Får alla ta del av guds riket eller endast ett fåtal?
Hoppas att ni har tid över att svara på mina frågor.

Med vänliga hälsningar Heidi

Svar

Kära Heidi

Det låter troligt att det du säger om deras förklaring till att inte fira födelsedagar. De grundar ju sig på en fundamentalistisk tolkning av Bibeln. Man grundar sig på Bibelns bokstav utan att ta hänsyn till texternas teologiska betydelse. Det leder till att man inte resonerar utifrån grundläggande teologiska principer som man kan få fram ur en helhetssyn på Bibeln och som sedan kan appliceras och få olika uttryck i olika tidsåldrar, kulturer och samhällssituationer.
Istället rycker de bibelverserna ur sitt sammanhang och applicerar dem på situationer i vår moderna tid på ett sätt som blir anakronistiskt eftersom de måste förstås i sin ursprungliga kontext för att få sin riktiga mening.

Det som står om födelsedagar i Bibeln är väl kanske inte så positiva saker om man ser till GT. Men förmodligen tar JH inte hänsyn till Jesus födelsedag för att sedan bedöma om vi kristna kan fira våra egna födelsedagar med en sann religiös anda. De firar ju inte heller Jesus födelsedag - Juldagen, med motiveringen att man inte vet vilket datum det var. Vi kristna däremot kan mycket väl fira våra egna födelsedagar, inte för att det står i någon Bibelvers att man skall göra det, utan för att uttrycka vår tacksamhet till Gud för att han har skapat oss, tacksamhet till våra föräldrar för att de fött oss, och tacksägelse och glädje tillsammans med våra vänner för livets och vänskapens gåvor. Att tacka är ju något Bibeln lär oss att göra. Och att kunna tacka Gud på vårt sätt efter egen förmåga och fantasi är också något som vi förstår Bibeln lär oss. Men så resonerar inte Jehovas Vittnen.

I katolska länder har man inte firat födelsedagar så mycket. Det är först nu på 1900-talet som sådana seder har börjat sprida sig. Man har istället firat namnsdagar. Då har man kommit ihåg det helgon vars namn man bär och som är ens specielle vän och beskyddare. På det viset visar man tacksamhet för dopets gåva. Det är en tacksamhet över en övernaturlig gåva, en nådens gåva, medan födelsedagsfirande nog mer är tacksamhet för naturliga gåvor.

Vad beträffar de 144 000, så menar vi att de symboliskt representerar det gamla gudsfolket, alltså alla frälsta från det Gamla Förbundet och det nya gudsfolket, alltså alla frälsta från det Nya Förbundet, alltså de kristna.
Det är ju 12 X 12=144 X 1000: 12 Israels stammar ggr. 12 apostlarnas "stammar" alltså andliga barn (=Kyrkan). 1000 symboliserar en mycket stor mängd helt enkelt.
Det handlar alltså inte bara om Israels 12 delstater. Den stora skaran utöver dessa måste då vara alla de andra som Gud frälser på annat sätt, t.ex. uppriktiga sökare av sanningen i andra religioner. Men det förnekar JH eftersom de menar att bara de själva kan bli frälsta. Sedan ser inte vi kristna frälsningen för denna stora skara som annorlunda än för den första gruppen eftersom vi menar att det bara finns ett paradis - evigt liv, men att Guds nåds vägar för att få människor dit kan vara olika. Däremot ser vi kristna möjligheten till ett helvete för dem som inte tar emot Guds nåd. Det håller inte JH med om. Därför har de skapat detta jordiska paradis som är ett ganska materiellt tillstånd, inget övernaturligt tillstånd i himmelen alltså. I den katolska tron finns också en skärseld; en temporär reningsfas för dem som inte levde i viss kompromiss med synden, utan att helt säga nej till Guds nåd.

Team fråga prästen!