Jehovas Vittnens Bibeltolkning


2000-01-09

Fråga:

Hej

Jag undrar vad katolska kyrkan anser om de 144000 i Bibeln. Du vet förstås Jehovas Vittnens syn på det. Och en sak till. Det står ju faktiskt att Guds namn är Jehova (eller Jahve) i Bibeln. Så varför används aldrig det namnet i kyrkan. Och i NT pratas det ofta om t ex att den som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Vore mycket tacksam om du ville förklara detta.

Tack på förhand

Kalle

Svar:

Hej Kalle

144 000 i Bibeln har inte först och främst en aritmetisk betydelse utan en symbolisk. Det beror på att talet 12 representerar Israels 12 stammar alltså hela gudsfolket. Jesus väljer ut 12 apostlar just pga. det. De skall utgöra grunden för det nya gudsfolket i det nya förbundet. När sedan 144 används i Uppenbarelseboken är det för att tala om fullheten av de frälsta, alla de frälsta, eller det kompletta gudsfolket; både gamla och nya förbundet. Johannes har alltså tagit 12X12=144 eller 12 i kvadrat. Sedan har han multiplicerat det med 1000 eftersom det talet representerar en mycket, nästan oändlig mängd.

Jag skulle kunna ge dig en mängd citat för att stödja min argumentation. Det har jag inte möjlighet till just nu. Men du kan väl roa dig med att leta efter ställen i Bibeln då olika tal används. 7 t.ex. representerar helighet eller fullkomlighet. Därför är det 7 andar och 7 församlingar i Uppenbarelseboken. De 7 andarna är den Helige Ande. Det finns också de Helige Andes 7 gåvor. 7-1= 6, alltså det fullkomliga, heliga med något borttaget; alltså = det ofullkomliga: det onda. 3 är ett heligt tal. 666 blir då en andlig ofullkomlighet eller det onda; Antikrist; det heligas motsats, Guds opponent.

JHWH är Guds heliga namn i GT. Judarna fick inte uttala det för att Gud är för helig för att man skall kunna nämna hans namn. Bara folkets överstepräst uttalade Guds namn en gång om året inne i det allraheligaste i templets innersta rum, vid tabernaklet, vid festen Jom Kippur tror jag.

Därför används namnet Adonai = Herren i synagogan när man läser Toran. Varje gång det står JHWH säger man i stället Adonai. För att markera att det skall läsas Adonai har man lagt in vokalerna för Adonai under konsonanterna i det heliga tetragrammet JHWH. Läser man det då blir det Jehova. (Det första a-et får ett kort värde insatt mellan dessa konsonanter och blir nästan e. Därför läser Jehovas vittnen och vissa kristna Jehova. Andra läser Jahve och menar att det var så det uttalades av översteprästen. Judarna själva vet inte längre hur det skall uttalas eftersom prästämbetet inom judendomen försvann i och med templets förstörelse år 70 e.K.

När sedan GT översattes till grekiska av judarna i Alexandria 200 f.K. skrev man Kyrios varje gång den hebreiska texten hade JHWH eftersom Kyrios är översättingen av Adonai. De kristna använde denna Bibel i sina gudstjänster under apostlarnas tid. De flesta av GT-citaten som finns i NT är därför från denna Bibel (Septuaginta eller LXX= de sjuttios översättning; 70 översättare).

I Apg. t.ex. är det Jesus som åsyftas när man citerar vissa psalmer i Psaltaren som talar om Herren = Gud. De kristna trodde nämligen att Jesus = Gud lika mycket som Fadern. Fadern - Sonen - Anden = en Gud, tre personer.

Se vidare för en tolkning till Apg 2:14-36:
Jesus = Herren = JHWH

De kristna har alltid betraktat Jesu namn som det namn som är det viktigaste. Sedan har Fader blivit viktigt och Herre = Kyrios.

Jehovas vittnen som inte tror att Jesus är Gud, har konsekvent översatt Kyrios i de grekiska originaltexterna av NT med Jehova. Detta är ett rent översättningsfel och en teologisk manipulation. De citerar den Heliga skrift och Guds ord ungefär som ormen gör i 1Mos 3:4 och Matt. 4.

Team fråga prästen!
 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster