Evigt liv i himmelen eller på jorden?

(2003-04-08)

Fråga

Hejsan prästen!
Enligt Jehovas Vittnen, så är det bara 144.000 som ska upp till himmelen. Alla andra ska leva på jorden för evigt. Detta gäller dock inte dom som dör i Harmageddon som, enligt Jehovas Vittnet, inte ligger långt borta i tiden.
Personligen har jag aldrig sett fram mot att komma till himmelen eftersom jag trivs väldigt bra här på jorden, så det är inte utan att jag tycker att Jehovas Vittnens "leva för evigt på jorden"-idéär en angenäm tanke. Dessvärre så tror jag idag inte ens på gud, så det är väl kört för min del, men om jag någon gång skulle bli troende, då skulle denna tanke om ett evigt liv på jorden, för mig, vara att föredra än ett evigt liv i himmelen.
I vilket fall som helst... Finns det något stöd i bibeln för ett evigt liv på jorden och i så fall var?
Mycket tacksam för ett objektivt svar!
Med vänligaste hälsningar, Nisse

Svar


För att anslå den något skämtsamma tonen i din e-post kan jag trösta dig och försäkra att du och alla andra människor enligt kristen föreställning skall få vara på "jorden" och slipper att sväva som änglar i andens rike. Allvarligt talat är det liv som vi kristna tror och väntar på och som de flesta människor anar, "något helt nytt". "Vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom" skriver Paulus i sitt första brev till korinthierna " (2:9). Våra sinnen kan inte fatta. Därför kan vi inte föreställa oss den kommande världen.

Det talas om "en ny himmel och en ny jord". Vi förblir alltså människor med kropp och själ, inga andeväsen. Den nya kroppen lyder dock inte under våra fysikaliska lagar. Någon uppfattning kan vi få av Jesu kommande och gående efter uppståndelsen: dörrarna var låsta och åndå kom Jesus in, utan att bryta sönder någonting. På samma sätt försvann han ur lärjungarnas åsyn. Han kunde också visa sig på flera ställen samtidigt enligt Bibelns berättelse. För att visa att han verkligen var människa om än i ett nytt tillstånd, åt han i deras åsyn av en honungskaka och en bit fisk.

Ingentig som vi redan här i detta livet uppskattar som positivt och värdefullt kan bara försvinna. Om en liten flicka skulle fråga mig: "Får jag ta min trasdocka med till den nya världen", skulle jag utan vidare svara: "Ja, visst!" även om jag inte tror på trasdockor i ett kommande liv. Den glädje flickan upplever genom sin docka, kommer dock inte att försvinna.
Något liknande gäller våra kära. Vi känner igen dem och gläder oss åt de relationer vi har med dem. Det enda som är borta är de tvister och missförstånd vi haft här i jordelivet.

Vad gäller antalet, så står himmelriket öppet för alla som inte spärrar sig själva. 144 000 är ett symboliskt tal i de apolyptiska skrifterna.

Kristus, vår Herre, har inte upplyst oss om varje detalj i himmelriket. Han har givit oss vägledning och kraft att nå dit. ändå får vi mycket väl spekulera i, hur det väl kommer att te sig, bara vi inte tänker för smått, och eftersom vi inte kan föreställa oss något så fantastiskt som ett evigt liv inför Guds ansikt, är det bäst att vara återhållsam i våra fantasiföreställningar.

Vill du läsa något, rekommenderar jag Herman Seiler: Döden och vad kommer sedan?Katolska bokhandeln www.katolskbokhandel.com

Team fråga prästen!