Jesus = Herren = JHWH


2001-07-14

Fråga:

Tycker igentligen inte att det är någon såndär jättestor ide att diskutera religion med dig, eftersom du troligen är djupt troende i din lära och jag lika djupt troende i min! Men en liten sak till bara.....i mönsterbönen som du använder dagligen ber du....må ditt NAMN bli helgat!! eller Rom 10:13.."ty var och en som åkallar herrens NAMN han skall vara frälst" . Det måste ju innebära ett namn och inte ngn titel...du kallar dig troligen "fader Daniel" men Fader är inte ditt namn utan Daniel..samma sak med Fader,Gud, Herren...Jehova eller hur man nu vill uttala det! Tänk vad besviken han måste vara på alla som vägrar använda hans namn! Han vill ju ha ett personligt förhållande till sina tjänare, men tänk om dina vänner alltid skulle kalla dig mannen, du, eller kanske prästen...det skulle säkert kännas konstigt för dig, eller hur.

I förordet till "Revised Standard Version" står det: "kommiten har återgått till det vanligare bruket i King James Version, dvs att utelämmna Guds namn 1) ordet Jehova återger inte exakt ngn form av namnet som någonsin brukats i Hebreiskan och 2) Bruket att kalla den ende guden vid namn , som om det fanns andra gudar från vilka han måste särskilljas, upphörde inom judaismen före den kristna eran och är helt och hållet olämplig för den kristna kyrkans unervisella tro" Det måste ju betyda att det var deras uppfattning om vad som var lämpligt eller ej i bibeln...att avlägsna den gudomlige författarens egennamn som i den Hebreiska grundtexten förekommer oftare än något annat namn eller titel. De följer judaismens anhängares exempel om vilken Jesus sa: "Ni har gjort guds ord ogilltigt på grund av er tradition"

 

ja ja....det är min starka tro och övertygelse, och bara gud, ingen annan kan döma. Se det som omtanke från min sida och inget annat. Ha det så bra!

Svar:

Tack för din omtanke.

Texten som du citerar från Romarbrevet talar om frälsningen genom tron på Jesus som Herre enligt vers 9 " Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre". Sedan använder Paulus citat från GT ("Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad ") för att stödja sin argumentation. Men Herren är alltså Jesus Kristus. Det är så de gammaltestamentliga profetiorna om Herren genomgående tolkas av Nya Testamentets författare.

Ett annat exempel är Apg.2:14-36 där det är Jesus som åsyftas när man citerar Psaltaren som talar om Herren. I vers 25 är det uppenbart: "Ty David säger om honom: Jag har alltid haft Herren för mina ögon." Hela argumentationen går ut på att visa att Jesus är Herren. Apostlagärningarna är skrivna på grekiska och citerar ben grekiska översättningen av GT som judarna gjorde omkring 200 f.K.. som kallas för Septuaginta. I den hebreiska Bibeln står det IHWH på de ställen där det står Kyrios i de texter som Apg 2 citerar. Kyrios betyder Herre på grekiska. Enligt Nya Testamentet uppfyller Jesus profetiorna om Herren på det sättet att han är Herren Gud som skall åkallas. Herrens namn är alltså Jesus Kristus. Eftersom en profetia syftar framåt till en uppfyllelse så upphör den då den är fullbordad genom att övergå i sin uppfyllelse. Därför gäller inte längre IHVH som Herrens namn i och med profetiornas uppfyllelse: Kristus. Det namn vi skall åkalla nu är Jesu namn.
Septuaginta är den Bibel som användes av judarna på Jesus tid och som sedan användes av de första kristna. De flesta bibelcitaten från GT i NT är från Septuaginta.

Det finns många exempel på hur de första kristna använde Jesu namn. Det frälser, bota sjuka, driver ut demoner, uppväcker döda, skall äras förhärligas, predikas, åkallas. Alla knän skall böjas för Jesu namn. Och de skulle tro på hans namn.

Sättet att använda Jesus namn i NT är som namnet IHWH används i GT. Det har gudomliga attribut. Som jag förstår det kan det bara bero på att det är Guds namn. Och det beror på att Jesus är Gud genom att Gud blev människa.

Märk väl hur ofta "Jesu namn" kopplas ihiop med "Herren" i dessa texter.

Förresten kan jag inte hitta några exempel på att de kristna i Nya testamentet skulle ha åkallat namnet IHWH. Det finns inte heller några exempel på då de åkallade det namnet eller botade eller döpte någon i detr namnet. Alltså har "Herren Jesu namn" ersatt namnet IHWH.

I texterna som följer har jag använt NT 81 men skrivit herre med stort H, liksom jag har vskrivit bgud med stort G dådessa ord syftar på Jesus. Jag har där,med förljt de flesta katolska bibelövedrsättningarna.

Team fråga prästen!

Svar:

2001-07-14

jaha och då var vi där igen....jag är även övertygad om att Jesus är gud Jehovas SON inget annat. Treenigheten är något som kristenheten inte antog förrän på 300-talet ! Men jag tycker det är lönlöst att gå in på det med en som grundar hela sin tro på treenigheten. Tycker inte att detta leder någon vart, utan avslutar i stället det hela.

Tack för mig, och ha det så bra !

Svar:

Tack det samma!

är du inte intresserad av att diskutera dessa Bibelställen? De har ju en innebörd oavsett vad man tror om Treenigheten.

(Jag fick inget svar efter detta.)

Se första delen av denna brevväxling:
Guds namn