Guds namn


2001-07-11

Fråga:

Hejsan Daniel (vill inte kalla dig fader eftersom den enda fader jag har är i himelen).

Tycker bara synd om dig att du vet så lite..du har ofantliga bevis mot dig.
Men det ända jag kan säga är väll att jag hoppas att du skall komma till insikt om detta

Lisa

Svar:

Hej Lisa

Vilka bevis talar du om?

2001-07-12

Fråga:

Jag har läst omfattande inskickade mail där du bara försöker komma ifrån att mannet JHWH står skrivet i kyrkor, kopparmärra i gbg mm ..nä du försöker nog inte komma ifrån att det står skrivet.. men att det är Guds namn !!! Du skrev att Iseraliterna inte ville använda namnet mer än 1 gång om året och då av prästerna och i templet, men du skrev inget om att det användes innan av hela nationen dagligen och att detta fenomen inte uppstod förrän dåligt inflytande från nationerna runtomkring !!! Du är säkert insatt i att fariseerna förtryckte folket med alla konstiga former av regler...och då kanske inte heller så konstigt att de tog till en sådan regel............

Svar:

Jag kan inte se att det skulle vara ett bevis att "det (Guds namn )användes innan av hela nationen dagligen och att detta fenomen inte uppstod förrän dåligt inflytande från nationerna runtomkring". Det är ett påstående, men utan historiska dokument som stöder det. Ett historiskt bevis måste grunda sig på historiska källor.
Vilka källor finns det som stöder det du säger? Jag har läst en del om judarnas historia men har aldrig stött på något som talar för att det skulle vara som du säger.

Angående förekomsten av Guds namn i kyrkor i Sverige kan jag inte heller se det som ett bevis. Det visar kanske att man inom Luthersk kristendom använde detta Guds namn i vissa sammanhang. Men det betyder ju inte att judarna gjort det. Det säger heller inget om hur mycket det använts i Svenska Kyrkan. Det betyder t.ex. inte att det har använts i gudstjänst och bön. Om man ser på Svenska Kyrkans psalmer, böner och gudstjänstböcker hittar man inte detta Guds namn särskilt mycket. Vanligare är namnet Fader.

Team fråga prästen!

För fortsättningen av denna brevväxling, se:
Jesus = Herren = JHWH