Betydelsen av Guds namn


2001-10-20

Fråga:

Hej.

Tack för dina svar.

Om det är så att Paulus, Matteus och de andra författaren skrev Kyrios och inte Guds namn så är det fel att byta ut Kyrios med tetragrammaton. Men jag är inte övertygad om att de gjorde det ?

Kanske använde de Guds namn när de talade om honom ??
Jag vet inte, jag undrar hur det var ?
Jag vet att man har hittat brev skickade mellan "vanliga judar" där Guds namn används...
Kan vi vara säkra på att det inte är tvärtom; Kanske Guds namn byttes ut mot Kyrios i senare avskrifter ?
Det är ju inte Paulus ursprungliga brev som ligger till grund för våra översättningar. Det är avskrifter.
Jag undrar om Jesus använde Guds namn eller inte när han talade om sin fader, eller använde han bara titlar ?
Varför gav Gud oss ett namn på sig ??

MVH/ Erik

Svar:

Hej

Du skrev:

- Kanske använde de Guds namn när de talade om honom ??

Jag tror inte de använde hans namn ens i bönen eller när de talade om Gud. Gudsnamnet betraktades nämligen så heligt att det bara fick uttalas av översteprästen en gång om året inne i det allraheligaste i templet.
När de heliga Skrifterna lästes i synagogan uttalade man Adonai varje gång det stod JHWH. Adonai betyder Herre och därför översattes det med Kyrios i den grekiska GT.


- Jag vet att man har hittat brev skickade mellan "vanliga judar" där Guds namn används...

Några sådana brev finns inte. Läs judisk litteratur och judiska dokument från denna tid så skall du se det. Ta t.ex. Talmud eller Mishna.


- Varför gav Gud oss ett namn på sig ??

Gud uppenbarade sitt namn till Israels folk för att de skulle komma i relation med honom. Men det betydde inte att namnet skulle betraktas som en sorts magisk formel som användes utan tanke på namnets innebörd. Det var innebörden i namnet som var det viktiga. I 2 Mos där Gud i den brinnande busken uppenbarar sitt namn till Mose ger Gud också en förklaring till namnets betydelse. Det betyder mycket. Hela texten förklarar namnets betydelse. Det är inte bara "Jag är" utan också vad Gud är. Han svarar själv på det i vv. 11-14. Han är den som är med Mose och den som skall befria Israel, den som alltid skall vara med dem, den senare vid Sinai då Gud sluter förbundet.
Gud är lite hemlighetsfull, nästan ovillig att svara när Mose frågar om hans namn: "Jag är den jag är.". Han kommer nämligen att uppenbara sitt namns innebörd för Israel under hela den tid som går från mötet med Mose fram till Jesu ankomst då hela innebörden blir klar. Hela Israels historia från och med nu går ut på att lära Israel förstå vem Gud är. Han lär dem det genom att vara med dem och befria dem, bönhöra dem, tala till dem genom profeterna mm. Allt i GT talar om vem Gud är och vad det betyder att han är sådan. Det är översättningen av JHWH: Jag är, jag är den jag är, jag är med er... I v. 15 förklarar Gud att hans namn innebär att han är deras fäders Gud; alltså Gud som har varit med dem och skall vara med dem.

Det är alltså innebörden som är det väsentliga, inte uttalandet av ordet JHWH. Till slut skall Gud uppenbara att han är Emmanuel; alltså Gud med oss. Det är detta som sedan Jesus Kristus skall visa. Han är Gud bliven människa och med de troende genom dopet i den Helige Ande som gör Gud närvarande i de troendes hjärtan. Vi kan därför kalla Gud för Herre (Kyrios) eftersom han skall vara Herren i våra liv. Honom skall vi följa, lyda, lyssna på, lära av, älska, sätta över allt annat, efterlikna etc.


- Jag undrar om Jesus använde Guds namn eller inte när han talade om sin fader, eller använde han bara titlar ?

Läs i evangelierna (inte Nya Världens översättning utan t.ex. NT 81). Det är ordet Fader han använder för att tala om Gud.


- Kan vi vara säkra på att det inte är tvärtom; Kanske Guds namn byttes ut mot Kyrios i senare avskrifter ? Det är ju inte Paulus ursprungliga brev som ligger till grund för våra översättningar. Det är avskrifter.

Genom fynden av dödahavsrullarna har vi NT-texter från de första åren efter Jesu död. Här handlar det inte om sena avskrifter. Dessutom finns dokument som visar hur judarna på den tiden talade om Gud eller om de använde hans namn.

Se t.ex.:
Papyrusfynd visar att Markusevangeliet fanns redan före år 50 av Ingemar Furberg
Inledning till Dödahavsrullarna Bo Isaksson
The Ancient Library of Qumran and Modern Scholarship an Exhibit at the Library of Congress, Washington, DC

För övrigt var de kristna noga med att skriva av och inte ändra orden när de skrev av eftersom de betraktade texterna som heliga.

I denna artikel kan du läsa om hur Vakttornet har ändrat i Bibeltexterna:
The New World Translation of the Holy Scriptures - Translation or Mis-Translation? Free In Christ - Support for those trapped in the Watchtower Society

Sällskapet Vakttornet faller under en sträng dom genom att göra så:

Här nedan är hela texten från 2 Mos som jag citerade ovan:

Bibelöversättningen från 1982.
Bibel 2000
Team fråga prästen!

Se tidigare svar till Erik
Guds namn = Kyrios - Herren