Jehovas Vittnen

(2002-10-25)

Fråga

Hej jag skulle bara vilja påpeka att ni missanvänder ordet sekt.
En sekt är en religion som följer en mänsklig ledare. Ex Jehovas Vittnen följer inte en mänsklig ledare och kan därför inte klassas som sekt.
Skicka gärna svar

Svar


Jag har läst efter i Nationalencyklopedin om ordet "sekts" användning. Den verkar vara skiftande. Kanske är den också mindre intressant. Jag vill dock uttryckligen betona, att vi inte på något vis vill kränka Jehovas vittnen, även om vi står långt ifrån varandra i våra trosföreställningar.

Team fråga prästen!
HEM UPP