Jehovas vittnen och skolan

(2002-11-21)

Fråga


Jag håller på och skriver ett arbete om Jehovas vittnen och har i och för sig fått tag på en hel del info, men jag har som en punkt i uppgiften att kolla upp hur: - arbetar man med barn?
- vad ska man tänka på om man har en elev från den aktuella rörelsen i sin klass? Finns något i undervisningen / skolan i övrigt som kan orsaka problem/konflikter?
Som kanske märks så läser jag till lärare....
Jag har ju själv sett och räknat ut vissa fällor och svårigheter som man kan hamna i med en elev från denna rörelse, men jag har inte hittat något direkt information om hur de "behandlar" sina medlemmars barn, förutom uteslutning å sådana saker då. Vad är det jag har missat, eller vart kan jag få tag på denna information?
Tacksam för svar!
// M V H Helena

Svar

Hej Helena!
Du ställer en principiellt mycket viktig fråga. Jag kan också bara svara rent principiellt. Rör de konkreta frågor borde elevens föräldrar vara de legitima informationskällor.

Att visa respekt och inte såra eleven, speciellt inte de mindre, är väl en självklarhet för läraren. Men även denna respekt får inte hindra en allsidig och korrekt information. är den omöjlig enligt lärarens / läroplanens bedömning, borde problemet lösas i samspråk med föräldrarna, eventuellt med rektorn.

Några specifika kritiska punkter kan jag inte ange. Misstänker läraren framtida problem, borde samtal med föräldrar klarlägga dem innan det kommer till en krasch.

Som du märker menar jag att kontakten med elevernas föräldrar - inte enbart Jeshovas vittnens, utan också muslimska och andra invandrargruppers föräldrar - är den avgörande punkten.

Team fråga prästen!
HEM UPP