Jehovas vittnens bibeltolkning

(2002-12-17)

Fråga

Hej där.
Sitter och tecknar ner en C-upsatts på högdskolan om Jehovas vittnen utifrån deras framräknande till 1914.
De fastställer av någon orsak jerusalems förstörelse till 60, att ståthållaren Gedhalja lönmördades detta år, och därigenom gjorde slut på Judarnas välde. Stämmer det?
Främst skall dock min upsatts ta upp vad Jesus själv säger om sin återkomst. Och då främst det han säger i Matteus 24, Tecknet på hans Parusi, eller vad det heter.
De menade att de teckan han ger här, är tecken på att jesus uppsattes på en tron 1914. Kan det vara så?
Ordet Parusi, har som vittnena säger betydelsen närvaro, fast Fredrichsens bibliska upslagsverk menar närvaro, villket stämmer?
Kan ni säga mig något mer om detta utifrån vad Jesus själv säger?
Hällsningar Oscar.

Svar

Jehovas vittnens bibeltolkning får stå för sig själv. Kristen är den inte. Jag råder att hålla dig till Ivar Engnells Biblisk Uppslagsverk, som förklarar ordet parusi som alla andra bibelforskare med 'ankomst, återkomst'.

De tecken som Jesus själv nämnar i Matt 24 bekräftar dels att världen i sin nuvarande form har ett slut, dels att en "ny himmel och en ny jord" skall uppstå (Upp 21) och denna övergång skall ske genom Herrens återkomst somi domare. När det sker, kan ingen veta, "som en tjuv i natten" (jfr.Matt 24:43).

Team fråga prästen!