Jesus

(2002-10-21)

Fråga

Hej jag har nåra frågor fråga.
1:Var Jesus Messias?
2:var växte Jesus upp?
Tacksam för svar
mvh Daniel

Svar

1. Var Jesus Messias? Det tror i alla fall de kristna i motsats till judarna som fortfarande väntar Messias. Genom sina Messiastecken - driva ut demoner, bota sjuka, förkunna evangeliet, bära sitt lidande och uppstå från de döda - har Jesus "legitimerat" sig som Messias.

2.Var växte Jesus upp? Som bekant föddes Jesus i Betlehem - dock inte år 0, utan några år före, p.g.a. en felberäkning under medeltiden. Han växte upp i Nasaret i Galileen "som timmermannens son" fast Josef var endast hans fosterfar. Jesu fader är Gud själv genom den Helige ande som kom över jungfrun Maria, som födde honom på helt vanligt sätt. Vill du veta mer, är du välkommen åter.

Team fråga prästen!

 

En sida från Fråga Prästen NU där katolska präster svara på frågor tron, mm

webbmaster