Johannes Döparen


1999-10-28

Fråga:


Jag undrar om du kan berätta lite om vem Johannes döparen var.

Tack!
/Malin!

Svar:

Johannes Döparen är Herrens förelöpare, som döpte i vatten, för att förbereda folket för Honom, som skulle döpa i eld och den Helige Ande. Om hans föräldrar Sakarias och Elisabeth och om Johannes' födelse berättar evangelisten Lukas.

Johannes var den förste att välkomna Jesus på jorden. När Maria besökte sin släkting Elisabeth, spratt barnet till av fröjd i moderns sköte. Elisabeth blev uppfylld av den Helige Ande och hälsade Maria med orden vi än idag upprepar i bönen Hell dig, Maria: "Du är välsignad bland alla kvinnor, och välsignad är din livsfrukt."
Senare drog den mycket unge Johannes sig tillbaka i öknen, där han "växte till och blev stark i anden". Några anser, att han under sina år i öknen blev uppfostrad av esséerna i ökenklostret Qumran. Han klädde sig i grova kläder av kamelhår och åt det som öknen gav, gräshoppor och vildhonung.
Slutligen började han vid Jordanstranden predika omvändelsens dop. Hela skaror av botgörare kom till honom från Jerusalem och hela landet och lär döpa sig. En dag kom en okänd snickare från Nasaret i Galiléen, men Johannes vägrade döpa honom: "Jag behövde döpas av dig, inte du av mig!" Men Jesus fick sin vilja uppfylld, och efter hans dop sänkte sig den Helige Ande som en duva över honom och en röst hördes: "Denne är min Son, den älskade, lyssna på honom". När Jesus gick därifrån, svarade Johannes sina förbryllade lärjungar: "Se, Guds Lamm, som borttager världens synd."
Många ansåg dock, att Johannes var Messias eller någon av de gamla profeterna. Han själv sade i all ödmjukhet: "Jag är en röst som ropar i öknen: Bered väg för Herren! Efter mig kommer en som ni inte känner och som är större än jag. Jag är inte värdig att lösa remmarna på hans sandaler."
Det vi beundrar mest hos Johannes är hans absoluta trohet gentemot Guds uppdrag, att bereda vägen för Jesus. När hans lärjungar började vara avundsjuka på "rabbin från Nasaret", svarade han bestämt: "Han måste växa, jag minska." Denna trohet gjorde, att Jesus själv kunde betyga om honom: "Johannes är den störste bland dem som är född av kvinna."

Som under sina straffpredikningar vid Jordan vågade den orädde profeten säga sanningen också till de mäktiga. När han till Herodes, som levde med sin brors hustru Herodias, hade sagt sitt: "Det är inte tillåtet", blev han fängslad och slutligen genom Herodias' intriger avrättad med svärd. Den grymma drottningens dotter Salome begärde Johannes' huvud på ett fat och gav det till sin mor.

Team fråga prästen!