Bibeln och jordens ålder

(2007-04-02)

Fråga

- Under religonsundervisningen i vår skola och i vissa media där troende från olika typer av kyrkor eller samfund (dock ej katolska) medverkat, har jordens ålder diskuterats. Under många av dessa diskussioner har föredragshållaren varit av den åsikten att jordens ålder och därmed skapelsens utifrån bibeln kan bestämmas till cirka 6000 år. Jag kan ytterligare tillägga att man samtidigt hävdat att vetenskapliga metoder för att bestämma skapelsens ålder samtidigt förklarats ogiltiga/osanna.

Min fråga är därför huruvida jordens ålder kan utifrån bibeln bestämmas till cirka 6000 år och om katolska kyrkan, vilken enligt min vetskap förespråkar och bedriver vetenskaplig forskning, anser att jorden och skapelsens ålder bör dateras i årtusenden eller som under gällande vetenskapliga beräkningar till miljarder år? Med vänliga hälsningar Oscar!

Svar


På din fråga kan jag ge ett entydigt svar utan att nämna siffror.

På grund av Bibeln kan man inte alls beräkna världens ålder. Bibelns syfte är ett helt annat, nämligen att svara på frågan VARIFRåN allt kommer och VARFöR. HUR det eventuellt gick till är naturvetenskapens uppgift at svara på. Frågeställningen är alltså helt olika. Därför låter sig naturvetenskapliga teorier mycket väl förenas med Bibelns svar.

Team fråga prästen!