Gud och hans folk - judendom

(2002-09-26)

Fråga


Vi diskuterar om judendomen i skolan och vi har fastnat på en fråga. Vi tänkte att du kanske kunde ha svaret på denna.
Vad menas med gud och hans folk inom judendomen?
MVH// Calle

Svar

Hej Calle!

Enligt kristen tro har Gud en plan för varje människas liv. Likaledes har han också en plan för hela folk. Redan i Gamla Testamentet har Gud utvalt folket Israel för att vara hans redskap att återlösa/frälsa hela mänskligheten. Jesus Kristus var jude, vände sig först och främst till det judiska folket, men erkändes inte som Messias=återlösaren. Jahve/Gud och hans folk betyder alltså att Gud har en speciell relation till detta folk, bekräftad med flera förbund. Folket har dock inte förstått Guds plan.

När man diskuterar dessa frågor får man akta sig att inte blir osaklig. Judarna har inte mördat Guds son. De har inte känt igen Guds son i Jesus Kristus, dessutom var det inte hela folket, utan dess myndigheter och en pöbelhop. Gamla Testamentet och folket Israels historia kräver klara men försiktiga ord.

Team fråga prästen!
HEM UPP