Katolska kyrkan 10

liturgik, etik, hierarki, samfundskillnader, traditioner


2000-10-29

Fråga

Hej,
Jag heter Sandra och jag behöver hjälp med en del frågor, hoppas att du kan svara på dom flesta.

1. Vad finns inne i en katolsk kyrka som är så typiskt för en sådan kyrka?
2. Vem är ledare för de tre olika kristna kyrkorna?
3.Hur kan påven tycka att han har rätt att leda alla katoliker?
4. Varför lägger sig påven i katolikernas "sex å samlevnad"?

Hoppas att du kan hjälpa mig med dessa frågor?
Tack på förhand!
///SANDRA

Hej

1. Vad finns inne i en katolsk kyrka som är så typiskt för en sådan kyrka?

 

Du kan läsa om det i ett av mina tidigare svar:
Kyrkorummet http://hem.spray.se/fraga.prasten/kyrkorummet.htm

2. Vem är ledare för de tre olika kristna kyrkorna?

 

Påven Johannes Paulus II för Katolska kyrkan. Han är Roms biskop. De ortodoxa kyrkorna är ganska många och brukar ha en patriark som ledare. Ett antal ortodoxa kyrkor är de facto statskyrkor, inte enbart natiionalkyrkor, och det beror väldigt mycket på den sittande regimen hur förhållandet är mellan kyrka och stat. Den anglikanska moderkyrkan, Church of England, har ärkebiskopar både i Canterbury och York och.har Storbritanniens statschef som överhuvud, alltså Drottning Elizabeth nu. The Anglican Communion består av 27 anglikanska national- eller regionalkyrkor. Lutherska kyrkor finns av alla möjliga slag; de flesta saknar ett biskopsämbete (än fler saknar ärkebiskopar) och alla lutherska kyrkor lever inte i full gemenskap ens med varandra. Många är "fria" kyrkor alltså inte nationella. Från början var statscheferna "främste medlem" i respektive kyrka om den var nationalkyrka, landskyrka eller liknande. Det inflytande och den makt som dessa statschefer hade över kyrkorna varierade. I Sverige har t.ex. regering och riksdag under en lång tid haft en betydande makt över Svenska kyrkan.

3. Hur kan påven tycka att han har rätt att leda alla katoliker?

 

I Matt 16:18-19 säger Jesus till Petrus: "Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen". "Men jag har bett för dig att din tro inte skall ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder.” (Luk 22:32). "Var en herde för mina får" (Joh 21:16). På det sättet gjorde Jesus Petrus till sin ställföreträdare på jorden. Jesus visste att Han skulle fara upp till sin Fader i himlen. Jesus är och kommer alltid att vara Kyrkans huvud, men han gjorde Petrus till det synliga huvudet för Kyrkan, till påve, den första påven. Påve betyder fader. Petrus dog i Rom. Roms biskop är arvtagare till Petrus och alltså påve. För katoliker är påven det synliga tecknet på att Jesus är med sin kyrka.

4. Varför lägger sig påven i katolikernas "sex å samlevnad"?

 

Påven har som katolska kyrkans överhuvud ett lärouppdrag som omfattar tro och moral. Att inte bara tron ingår det beror på att Jesus undervisade i både om vad tron på Gud är och hur man som människa skall leva rent konkret. Han fortsatte på det sättet den lärotradition som påbörjades i Gamla testamentet främst genom Mose som av Gud fick uppdraget att förmedla de tio budorden till Guds folk. För oss kristna är Jesus den nye Moses som förmedlar oss den nya lagen Evangeliets lag. Det kan man se tydligt i Matteusevangeliet kap. 5-7. Denna lag omfattar både relationen med Gud och med andra människor precis som Mose lag gjorde. De tre första buden rör relationen med Gud och de sju sista rör relationen med människorna. Den omfattar också sexuallivet. ("Du skall inte begå äktenskapsbrott" (2 Mos 20:14). Jesus talar t.ex. om att det är fel att både önska att ha och att ha sexuella relationer med andra än den man är gift med: "Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte bryta ett äktenskap. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap" (Matt 5:27-28). Apostlarna fick sedan uppdraget att undervisa människorna om det som Jesus hade lärt dem och att lära dem hålla alla hans bud, alltså även dem om sexuallivet: "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:19-20). Biskoparna är apostlarnas efterträdare. De fortsätter på så sätt apostlauppdraget i de stift de leder. Påven har liksom de andra apostlarna detta uppdrag fast för hela kyrkan.

Man kan kanske fråga sig varför Gud har med vårt sexualliv att göra. Det beror enligt vårt sätt att se det på att Gud har skapat oss och att han därför vet vad som är meningen med våra liv och hur vi bäst skall leva för att förverkliga denna mening. Han har skapat oss med kropp och själ, inte bara med en själ. Därför rör hans bud inte bara det andliga utan även det kroppsliga. Det rör inte bara relationen med honom utan också relationen med andra människor. Sedan har han gett oss ett samvete som talar om för oss vad rätt och fel är, en intelligens som vi kan använda för att försöka förstå vad sanningen om livet är och en fri vilja för att sedan fatta beslut för vårt handlande. Man kunde kanske tycka att vi människor inte skulle behöva att Gud skulle tala om för oss hur vi skall leva. Men det praktiska livet visar ju att många människor inte lever på ett sätt som inte uttrycker en respekt vare sig för dem själva, för medmänniskorna eller för Gud. Orsaken är enligt den kristna tron att människans förstånd och samvete är skadat och att hon därför behöver Guds hjälp för att kunna förstå och handla rätt.

Team fråga prästen!