Frågor om Katolska Kyrkan (13)

2000-07-07

Fråga

!
Jag heter Pelle och går i 7:e klass jag skulle vilja fråga dig några frågor.
1:När måste man avstå från t.ex. fester m.m. ?
2: Finns det några heliga platser i såna fall var?
3: Varför går man till kyrkan, tar nattvarden, konfirmeras ?
hej och tack på förhand/Pelle

Svar

Hej
1. Under fastetiden är det lämpligt att avstå från fester särskilt under fredarna i Fastan. På Askonsdag och Långfredag är det obligatoriskt att avstå från fester.

 

2. Vi räknar varje katolsk kyrka som en helig plats eftersom Gud blir närvarande i liturgin (gudstjänsten) och i sakramenten. I varje katolsk kyrka finns också ett tabernakel där det konsakrerade (välsignade) nattvardsbrödet finns förvarat. Vi tror nämligen att oblaterna som konsakreras under mässan på ett osynligt sätt förvandlas till Kristi kropp och att de förblir Kristi kropp också efter avslutad mässa. För att markera tabernaklets helighet och Gudsnärvaron lyser alltid en röd lampa bredvid det. Den kalls för evighetslampa.

Andra heliga platser är de platser som Gud har uppenbarat sig på, särskilt då hela det Heliga Landet (Kanaans land eller numera Israel och Palestina). Vad gäller uppenbarelserna i Gamla Testamentets tid är då t.ex. berget Sinai en helig plats eftersom Gud där uppenbarade sig för Mose och gav de Tio budorden.

För oss kristna är uppenbarelserna i Nya Testamentets tid viktigare och särskilt alla händelser som har att göra med Jesus eftersom vi betraktar Jesus som Guds största och slutgiltiga uppenbarelse; han själv som blir människa. Heliga platser är t.ex. då Nasaret där Gud blev människa och där Jesus levde c:a 30 år, Betlehem där han föddes, områdena kring Gennesarets sjö i Galiléen där han predikade och gjorde många under och Jerusalem där han korsfästes, dog och uppstod.

Andra platser som vi katoliker betraktar som heliga är platser där Jungfru Maria har uppenbarat sig. Det gäller då t.ex. Lourdes i Frankrike, Fatima i Portugal.

Andra platser som vi betraktar som heliga är de platser som har anknytning till helgonen. Exempel är Nidarosdomen i Trondheim för S:t Olav, Uppsala domkyrka för S:t Erik, Vadstena för S:ta Birgitta, Peterskyrkan i Rom för aposteln Petrus eller Pauluskyrkan för aposteln Paulus som också ligger i Rom. I Spanien ligger Santiago de Compostela där aposteln Jakobs reliker finns bevarade.

Alla dessa platser är mål för pilgrimsfärder eftersom människor vallfärdar dit för att be.

 

3. Man går till kyrkan för att ta emot sakramenten och för att be tillsammans med de andra kristna eller be själv eftersom Gud i Bibeln har visat oss att bön på det viset är det främsta sättet som han använder för att komma till oss och bli närvarande i våra liv. Jesus lärde sina lärjungar att göra så och de fortsatte med det efter hans död och uppståndelse. Det var då de var samlade tillsammans för att fira mässan på söndagen efter hans död som han uppenbarade sig för apostlarna och lärjungarna som uppstånden. (Joh 20:19-28; Luk 24:28-32). Därför har vi i Katolska Kyrkan sedan dess fortsatt att fira mässan på söndagarna. Vi tror att vi möter honom uppstånden i varje mässa. Mässan är alltså ett annat nämn på nattvarden. Nattvard betyder den sista måltiden som Jesus firade med sina lärjungar före sin död. Han sa då till dem att också i fortsättningen fira denna måltid.

Konfirmationen är ett av de sju sakramenten som Jesus Kristus gav till Kyrkan. Man blir konfirmerad i Katolska Kyrkan för att motta den Helige Andes gåva som bekräftelse på dopet man fick som barn. Den Helige Ande ger all hjälp man behöver för att klara att leva som en aktiv övertygad kristen i världen.

Team fråga prästen!