Fyra frågor till en Katolsk präst

(2002-04-15)

Fråga

Hej, jag håller på med ett skolarbete och har ett par frågor.
1: Hur ser ni på etik, lever ni helt efter de tio budorden eller är det mer därtill?
2: Hur ser ni på dödstraff?
3: Vad har ni för ritualer? Har ni konfirmation, mm.
4: Vad anser ni om livets mening och livet efter döden?
Tack på förhand/ Linus

Svar

1 . Basen för all etik är grundlagd i människans (och hela skapelsens) väsen. Samvetet låter den enskilde förstå, vad som skall göras här och nu. De tio budorden uttrycker denna grundlag enbart på centrala punkter och i Gamla Testamentets omvärld. Naturligtvis fungerar denna etiska grundlag inte som en automat. Den måste under livets gång bli allt mer detaljrik. Den måste tolkas från de konkreta omständigheterna och hela tiden förfinas. Vill man uttrycka det i en formel, kan man kanske säga att etik = den allmänna grundlagen måste bli moral = en handlingsnorm för den enskilde nu och här. Detta kräver ett aktivt medarbete av människan.

2 Frågan om dödsstraff har i katolskt tänkande - och i hela världen - en lång utveckling. å ena sidan står nödvändigheten för varje grupp/samhälle att sanktionera (tvinga till respekt för) de grundläggande ordningar den vila på. Möjligheterna har under olika tider varit olika. Antiken och medeltiden hade inte de möjligheter som vi idag har med fängelser och t.o.m. elektronisk övervakning. Gamla tider tillgrep därför drastiska medel: en mördare avrättades för att hindra framtida mord. Fångvård och återanpassning till samhället låg bortom samhällets vyer.

I vår tid kan vi säkerställa samhällets grundvärden utan att tillgripa så direkta medel. Dessutom är vi idag mer kunniga om brottets orsaker, som ibland kan vara rent sjukliga och frita därmed gärningsmannen från ansvar. Kort: katolska kyrkan ställer sig idag mot dödsstraffet - men inte obetingat. Det kan tänkas extrema situationer då rättsordningen endast kan skyddas genom en snabb och radikal åtgärd. Här kan man tänka på situationer under krigstider, då fängslandet är omöjligt och många oskyldiga hotas till livet. En grundsats gäller dock alltid och obetingat: ingen oskyldig får avrättas eller ens straffas.

3. Hela kyrkans gudstjänstliv består av ritualer, både mässan, samkramenten (dop, nattvard, konfirmation, bikt, äktenskap, prästvigning, de sjukas smörjelse) och andra gudstjänster. Vill du veta mer detaljerat, måste jag be dig återkomma. Du kan också besöka en katolsk kyrka och där bläddra i bönboken "Oremus". Där har du ritualerna utskrivna. Ja, som du läste, har vi konfirmation eller bekräftelsen, som vi säger för att skilja den från Svenska kyrkans konfirmation. För katoliker är bekräftelsen ett eget sakramentent, då Guds Ande meddelas när man går över till de vuxnas värld.

4. Eftersom katoliker tror på ett liv efter döden, som dock är helt annorlunda än vårt nuvarande och som undandrar sig alla våra föreställningar, är det jordiska livets mening, att bereda sig för det kommande livet. Därmed är det inte sagt att livet här på jorden är oviktigt. Det gäller att leva ett fullt och moget jordiskt liv för att vinna det oändligt mycket större eviga livet.

Team fråga prästen!