Tio frågor om katolska kyrkan 2002-05-14

(2002-05-14)


Frågor

Hej
1. I vilka länder finns Katolismen ???
2. Hur och när började Katolska religionen ???
3. Vilka byggnader är vanliga, hur ser dom ut och hur används dom. Dom ska va kända ???
4. Hur firas gudtjänsterna i Katolisismen ???
5. Alla högtider som firas varför firas dom ???
6. Hur dyrkas gudarna ???
7. Hur ska man leva i som Katoliker ???
8. Vad är egentligen Liv, död, kärlek, äktenskap, mystik osv.....`????
9. Vad är Gud ???
10. Vilka olika riktningar/sorter finns inom Katolska religionen ???
/Hälsningar Maj

Svar

Egentligen borde jag svara med en hel bok, så att jag kan sätta saker och ting i sitt sammanhang, men jag följer din nummerordning och svara kort.

1. Det finns väl knappast något land i världen, där det inte finns åtminstone ett litet antal katoliker. De länder med ett stort antal är t.ex. Brasilien, Spanien, Italien, Polen etc.

top

2. Katolicismen är inte någon religion, utan en beteckning för det som hänger samman med katolska kyrkan (dess lära och liv). Denna omfattar alla som är kristna och döpta i katolska kyrkan. Kristendomen har sitt ursprung i Jesu Kristi förkunnelse och gärning.

top

3. Som för alla trossamfund är kyrkorna de viktigaste byggnaderna. De är Guds hus. Där kommer man samman för att fira framförallt mässan = Jesu Kristi åminnelse = nattvarden. Det finns dock också andra byggnader: skolor, samlingslokaler, vårdhem m.fl.

top

4. Som jag nämnde, är den viktigaste gudstjänsten mässan. Den är en åminnelse av Jesu nattvard som han firade med sina lärjungar och fullbordade genom sin död på korset. Ganska tidigt började man läsa vid dessa sammankomster ur apostlabreven, ur evangelierna och ur kyrkofädernas skrifter. Därtill sjunges det psalmer och hymner. Utformningen kan vara enkel, men också mer högtidlig med t.ex. biskopen i spetsen.

top

5. För att minnas de för oss människor viktiga händelser ur Jesu liv: födelsen, förkunnelsen av evangeliet = 'det glada budskapet', döden och uppståndelsen. Också många helgondagar firas.

top

6. Katoliker dyrkar inga gudar, utan endast EN Gud i tre personer: Fadern, Sonen och Anden, som är alltså EN och samma Gud. Om du inte förstår det, så gör vi det inte heller och ingen annan någonsin. Det är och förblir ett Guds mysterium som överstiger vår fattningsförmåga. Men Bibelns klara ord låter oss veta att det är så: Skaparen har gjort allt. Jesus gör anspråk på att vara Guds Son och ger bevis för det = alla under. Han lovar att sända Anden som utgår från Fadern och Sonen. Detta kallar vi den Heliga Treenigheten, men vi begriper den inte.

top

7. Enligt sitt samvete - som dock måste bildas och utvecklas genom undervisning och exempel.

top

8. Vi kristna ser livet här på jorden som en förberedelse - med viktiga uppgifter också i denna värld - för livet i en "ny himmel och en ny jord" = ett "liv efter detta". Hur detta eviga liv kommer att se ut, vet vi inte. Vi har dock Jesu löfte "Vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom." (1Kor 2:9)

top

9. Gud är inte "vad" = en sak, utan "vem" = en person, enligt kristen tro. Han är Skaparen som har skapat hela världsalltet och dess domare (läs 1 Mos 1) = Fadern. Han är ålterlösaren (Frälsaren) = Sonen. Han är Fullbordaren = Anden. Han är utan någon gräns, allsmäktig, allvetande. Han känner oss. Han älskar oss. Vi kan "Fader vår ..."

top

10. Inom katolska kyrkan finns ett tiotal olika "riter", främst i mellanöstern. De firar mässan på ett annat sätt, t.ex. som kopterna i Egypten eller som de ortodoxa i Grekland. En del av dessa är mycket gamla. Den mest kända riten är dock den romerska = den vi känner här i västerlandet.

Team fråga prästen!