Frågor om katolicismen


Fråga

Hej

Jag håller på med ett skolarbete om katolicism men hittar ingen förklarning på vad det egentligen är. Så jag undrar:

Vad är katolicism? Vad innebär det? Har man något tvång?

Var snäll och förklara enkelt för jag går bara i sjunde klass. Jag behöver ditt svar inom den här närmaste veckan/veckorna.

Caroline

Svar

Hej Caroline

Det heter ju katolska kyrkan. Katolsk betyder världsomfattande, alltså att den finns i hela världen. Den är den enda kristna kyrkan som finns överallt. De andra kyrkorna är bundna till något land eller några länder med ett visst språk, eller till en viss folkgrupp. Ta t.ex. svenska kyrkan, grekisk ortodoxa kyrkan, syrisk ortodoxa kyrkan, eller anglikanska kyrkan (engelskspråkiga länder). Också frikyrkorna är knutna nationellt eller lokalt. Ta t.ex. pingstkyrkan. Varje pingstkyrkoförsamling är självständig. Där finns inte ens en nationell organisation. Den reformerta kyrkan i Ungern är begränsad till Ungerskspråkiga människor i olika länder ungefär som Svenska Missionsförbundet är begränsat till Sverige och svenskar.

Till skillnad från dessa kyrkor och samfund som jag nämnt ovan har Katolska kyrkan har en samordning som är oberoende av nation, folk eller språk. Påven finns i Vatikanstaten som inte är ett land i egentlig mening.

Det som mer är kännetecknande för Katolska kyrkan är de 7 sakramenten. Sakramenten är heliga handlingar som Jesus Kristus har lämnat efter sig till apostlarna och kyrkan att utföra. När man utför dessa handlingar blir Gud närvarande på olika sätt. T.ex. vid dopet. I de protestantiska kyrkorna finns i allmänhet bara 1 eller 2 sakrament. Sakramenten är: dop, nattvard, bikt, konfirmation, vigsel, prästvigning och sjukas smörjelse. I många protestantiska kyrkor betraktas varken vigseln eller prästvigningen som sakrament.

Den Katolska kyrkan är apostolisk. Det betyder att den grundades av apostlarna. Apostlarna predikade och förrättade sakrament. Sedan har de olika lokala kyrkliga gemenskaper som vuxit fram från den tiden fortsatt att hålla sig till apostlarnas förkunnelse (undervisning) och till det sätt som de firade sakramenten på. Det betyder idag att man i katolska kyrkan i hela världen fortsätter att tro på samma sätt som man gjorde på apostlarnas tid. De som har uppgiften att garantera att tron tolkas riktigt enligt apostlarnas undervisning är biskoparna. De tillsattes av apostlarna för denna uppgift genom handpåläggning. De är bärare av ett av sakramenten; prästämbetet. Det betyder att de har den Helige Andes hjälp för att kunna utföra denna uppgift. Om det är någon tvekan eller osäkerhet kan de samlas i koncilium och tillsammans be om den Helige Andes vägledning. På dessa koncilier har aposteln Petrus efterträdare det sista och avgörande ordet. Det är han som är biskop i Rom; påve. Därför är den katolska tron vad gäller det grundläggande lika i alla länder och under alla århundraden. Det är därför som påven kan skriva brev - encyklikor, där han t.ex. säger att det är fel att göra abort eller att utföra dödsstraff.

Angående tvång så är det så att man är medlem av Katolska kyrkan av fri vilja. Man är fri att gå ur när man skulle vilja det.
Man brukar kanske förknippa katolicismen med tvång när man tänker på påvens roll. Kyrkan kan ju genom påven fastställa att det är fel att t.ex. använda preventivmedel, göra abort eller gifta om sig. Men det betyder inte att katolikerna är tvingade att följa det som påven säger. Det gör de bara av fri vilja. De kan också låta bli att följa det om de inte skulle vara överens om det.
Däremot kan man inte t.ex. gifta om sig i Katolska kyrkan. Man kan heller inte gå till nattvarden om man har gjort abort utan att först ha biktat sig och verkligen ångrat sig och föresatt sig att aldrig göra om det.

Team fråga prästen