Fråga

hej!
Vi är ett gäng på tre ungdomar som går i 6:an, vi håller på med ett grupparbete om religion. Vi undrar om vi kan få svar på några frågor:
1. hur ser ni på utomäktenskapliga förbindelser?
2. vad gör ni för handikappade?
3. var ligger skillnaderna mellan att vara pojke eller flicka i katolska kyrkan?
4. får katolska präster vara gifta?
5. om man är katolik, får man då skiljas?
6. hur ser ni på andra religioner, frikyrkor?
M.V.H. Christoffer, Patrik och Barbro.

Svar

Ni har mycket bestämda frågor. Jag svarar på dem i nummerordningen.

1. Vi katoliker menar, att all sexuell aktivitet har sin plats i ett äktenskap. Sex är något fint, en Guds gåva som står i livets tjänst.
Ett äktenskap måste dock förberedas. Däför har trolovningstiden varit av stor betydelse för att lära känna varandra. Idag förekommer den, men inte så ofta.
Före trolovningstiden borde ett öppet och otvunget umgängessätt mellan pojkar och flickor låta båda mogna, förstå sin egenart och det andra könets.

2. Kyrkorna är naturligtvis handikappsanpassade så långt sig låter göras. Rullstolsbundna skall kunna ta sig in utan svårighet. Hörselslingor finns i de större / nyare kyrkorna.
Här i Sverige har vi en präst som firar mässan / gudstjänsten på teckenspråk. Han reser runt till de större platserna.

3. Flickor och pojkar är olika till sin läggning. I övrigt finns det ingen skillnad. De kan t.ex. båda bli "ministranter" som hjälper prästen vid gudstjänsten.

4. Katolska präster i västerlandet lever i celibat = är ogifta, men det finns undantag, också här i Sverige, av speciella skäl.
I framförallt Mellanöstern finns katolska grupper som tillhör en annan rit och som firar gudstjänst på ett annat sätt. De har delvis gifta präster. Några av dem finns också i Sverige.

5. Vi katoliker menar, att alla äktenskap är för hela livet. äktenskapets väsen kräver det och Jesus, Guds Sons, uttryckliga befallning. Ingen kan upplösa ett giltigt äktenskap. En separation = paret lever på skilda platser - kan dock bli nödvändig, men ingen kan gifta om sig, så länge den andre lever. Ibland hör man, att påven skulle ha upplöst äktenskapet av en kändis. Det är fel. Påven kan inte det. Vad som kan hända är, att man prövar ett äktenskap och finner att det är ogiltigt, d.v.s. att det aldrig har kommit till stånd, därför att viktiga grundpelare saknades, t.ex. när någon tvingats. Då kan det fastställas att detta äktenskap inte finns. Man kallar det "annullatio".

6. Det finns mycket djupa sanningar och mycket engagemang inte enbart i andra kyrkor, också i andra religioner. ändå tror vi att hela Jesu Kristi evangelium finns i katolska kyrkan för alla människor av god vilja i hela världen och för alla tider.
Hur går det ihop? En bild kan kanske förklara det. När det finns en kaka och någon har hela kakan, kan ingen annan ha någon bit. Så är det inte med evangeliet. Det kan liknas vid en arkitektritning. Man kan följa ritningen till punkt och pricka, man kan också frångå eller ändra några delar. Så kan det finnas hus som mer eller mindre liknar det som följt ritningen till punkt och pricka.
Nu är det naturligtvis inte katolikernas förtjänst, utan uteslutande Guds eget. Alla andra kyrkor och samfund måste respekteras. Det sker mycket gott genom dem.

Team fråga prästen!