Katolska kyrkan, nationella språk i mässan, Jungfru Marias uppenbarelse i Medjugorje

(2002-10-23)


Mitt namn är Hrvoje, och kommer ursprungligen ifrån Kroatien. Jag är döpt, konfirmerad, och har tagit min första nattvard i den katolska kyrkan, och har varit katolik i hela mitt liv. Där jag bor finns det en katolsk församling, men medlemar är enbart ifrån Syd-Amerika, och deras Gudtjänster är på Spanska vilket jag inte förstår, så jag undrar om det finns nån katolsk församling där man kan höra Gudstjänst på Kroatiska eller Svenska i närheten av X-stad.
Sen undrar jag om du har hört om den lilla byn i Bosnien och Hercegovina, som heter Medjugorje, där den Heliga jungfru Maria har uppenbarat sig till sex då unga vissionarer sedan 1981, (och gör det ännu idag), och lämnat meddelanden till hela världen. Min fråga är vad du anser om detta. Jag personligen är helt övertygat att det är sant. Vore roligt och höra din åsikt.
MVH: Viktor.

-

Hej Viktor!
Vi katoliker i Sverige kommer ju sannerligen från många länder och kulturer och är ändå ett stift. Samtidigt är vi människor, präglade av just vår hemkultur och vill gärna kunna fira mässa på vårt modersmål då och då. Det kan väl alla förstå. Vårt långsträckta land sätter dock gränser.

Gudstjänsten i X-stad lär vara mestadels på spanska, eftersom tydligen en del spansktalande katoliker har hamnat där. Enligt stiftets direktorium firas det också regelbundet mässa i S-stad, var och när får du fråga hos församlingen i B-stad, antingen direkt hos kyrkoherden adress hittar du på;

stiftets hemsida www.katolskakyrkan.se/parish/map.asp

top

Beträffande Medjugorje har det sagts mycket både från mer officiellt kyrkligt håll som från folket, för och emot.
Likadant var det i början med Lourdes och Fatima. Kyrkan har som rutin, att vara återhållsam för att inte falla offer för svindlerier och överdrifter. Vad den enskilde anser och gör är långa vägar dess ensak. Det råder en oerhört frihet i kyrkan. Maria, Guds moder gör nog sin röst hört, om hon vill.

Team fråga prästen!
HEM UPP