Katolska kyrkan 9,
etik, samfundskillnader, traditioner


2000-05-16

Fråga

Hej!
Jag heter Zewdi och går i 7:an .Jag har fått i uppgift att forska om ett samfund och jag valde katolsk (jag är själv katolik). Jag undrar om ni kan svara på de här frågorna som jag inte hittar svar på:
1.Vad har katoliker för regler jämfört med andra samfund (tex. om att dricka alkohol,gå på disco, homosexuallitet)?
2.Vad har katolska kyrkor som inte andra kyrkor har (t.ex. mer tro...)?
3.Firar katoliker jul och påsk som protestanter eller ortodoxa?
Jag vore jätte glad om jag fick svar på detta...
Tack i förhand!/Zewdi

Svar

Hej Zewdi
Jag fick dina frågor från Kyrktorget som du mejlat till. Jag är katolsk präst och har en sajt som heter "Fråga prästen". Det var därför de vidarebefodrade frågorna till mig.
1. Vad har katoliker för regler jämfört med andra samfund (t ex om att dricka alkohol, gå på disco, homosexualitet)?

Utöver de tio buden som är normerande för alla kristna har den katolska kyrkan 5 bud, som kallas Kyrkans bud.

Det viktigaste budet.

Det största budet, som i sig innesluter alla de andra ''Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv'' ( Mark .12:30-31: Matt. 22:37-40)

Tio Guds bud

  1. Du skall inte ha några andra gudar jämte mig
  2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn
  3. Tänk på vilodagen, så att du helgar den
  4. Hedra din fader och din moder
  5. Du skall inte dräpa
  6. Du skall inte bedriva okyskhet
  7. Du skall inte stjäla
  8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa
  9. Du skall inte ha begär till din nästas hustru
  10. Du skall inte ha begär till din nästas ägodelar.

Kyrkans 5 bud.

I den katolska kyrkan finns det klara regler, förpliktande för alla katoliker, om vad som är rätt och orätt. I många moralfrågor resonerar man i de andra samfunden - i Svenska kyrkan och de olika frikyrkorna - på ett något annorlunda sätt. Det är inte en överordnad kyrklig auktoritet som sätter riktlinjerna, utan den enskilde skall med Bibelns och samvetets hjälp söka komma till klarhet om vad som är Guds vilja. Olika kristna kommer fram till olika uppfattningar om vad som är rätt och fel.

Enligt katolsk lära är homosexuell läggning ingen synd. Däremot är det synd att leva ut sin homosexualitet. Människor som lever i homosexuellt parförhållande lever i synd och kan inte gå till kommunionen så länge de lever på detta vis. De kan inte heller få del av Kyrkans övriga sakrament. En människa med homosexuell läggning får i stället leva i celibat. I Svenska Kyrkan anses det bland många inte vara någon synd att leva ut sin homosexualitet. En del präster välsignar t o m homosexuella äktenskap. Enligt Bibeln är det svår synd att leva ut sin homosexualitet. Men många menar att denna syn inte längre är förpliktande. Man menar att kärleksbudet står över alla andra bud.

I vissa frikyrkosamfund med starkt moralistisk syn anses det syndigt att dricka alkohol och att gå på disco. I Svenska kyrkan har samma syn ibland förekommit i starkt pietistiskt inriktade kretsar. Ofta var det nog förr man såg ner på dem som drack alkohol och gick på disco. Bland katoliker anses det inte vara någon synd att dricka alkohol och gå på disco, så länge det sker på ett sunt sätt. Missbruk av alkohol kan leda till svåra synder. Att vara på disco så länge på lördagskvällen att man underlåter att gå på söndagsmässan är en synd.

 

2. Vad har katolska kyrkor som inte andra kyrkor har ( t ex mer tro)?

Den Katolska kyrkan och den Ortodoxa kyrkan har i motsats till övriga kyrkor behållit kvar alla sju sakramenten, dopet, eukaristin (mässan), bikten, konfirmationen, de sjukas smörjelse, vigningens sakrament och äktenskapets sakrament.
Den katolska kyrkan är i motsats till många andra kyrkor en världsomfattande kyrka. Vart man än reser i världen kan man komma till en katolsk mässa.
Samma mässa firas i alla länder, och även om språket är olika i skilda länder känner man ändå igen sig i liturgin. En annan fördel är att ha en fast formulerad tro och att ha en ledare, påven, över hela kyrkan.
I många frikyrkor spelar det subjektiva en mycket stor roll. Den enskildes tro och känslor betonas starkt. I tvivel och frestelser kan det vara mycket svårt för den enskilde kyrkomedlemmen. I den katolska kyrkan spelar det objektiva en mycket större roll. Kristus och Kyrkan som Kristi kropp står i centrum. Man lever inte ensam utan i gemenskap med hela Kyrkan, och med de heliga i alla tider, både nu levande och de som är i himlen. Bönen för de döda spelar en stor roll. Helgonens förböner är något man får lita på i den Katolska kyrkan.

 

3. Firar katoliker jul och påsk som protestanter eller ortodoxa?

Alla kristna firar Jul och Påsk. Det är för alla kristna de två största högtiderna under året. För protestanter och katoliker sammanfaller tiden då man firar påsk, medan de ortodoxa i regel firar Påsken något senare.
För katoliker och ortodoxer har såväl Jul som Påsk en lång förberedelsetid, särskilt gäller det före Påsk. Det är viktigt att förbereda sig för högtiden med fasta och bön. Under fastan före påsk är katoliker förpliktade att bikta sig.
Efter förberedelsetiden brister den stora glädjen ut och kulminerar i Julnattens och Påskvakans mässor. Katoliker skall minst en gång om året ta emot Kristus i den heliga kommunionen.
I frikyrkorna och ibland även i Svenska kyrkan anses mässan inte så viktig. Ofta kan andra gudstjänster som musikgudstjänster spela en mycket central roll.
Vid sidan av de rent religiösa motiven finns det många andra motiv i jul och påskfirandet och dessa kan variera mycket mellan skilda länder, t ex i olika mattraditioner.

Du kan också hitta fler svar på:

Katolsk Informationstjänst http://www.katoliknu.se