Färgernas betydelse i katolska kyrkan

(2002-09-16)

Fråga

Hej fader!
Jag heter Simeon och går på högskolan. Jag har just börjat en designinriktad maskiningengörslinje. Vi har börjat med att diskutera frågor angående vad färger betyder i olika sammanhang och kulturer. Jag har för mig att katoliker har många olika färger som representerar olika saker och högtider. Min fråga: är det så, och vad betyder isåfall de olika färgerna? Tacksam för svar
Med vänliga hälsningar Simeon

Svar

Hej Simeon!
Tyvärr är jag ingalunda expert på kyrklig konst, paramenter m.m. Men jag kan åtminstone ange de liturgiska färgerna som används i katolska kyrkan.

GULD är Guds den allsmäktiges färg, som man ser i de flesta medeltida altartavlor, bilder etc. Helgonens gloria har också guld som färg för att antyda att de tillhör Gud.
Kyrkoåret präglas också av gyllene skrudar - eller på nyare tid av vita/beiga - på de högsta festerna: påsk, jul, Kristus konungen, m.fl.

VIT/BEIGE är annars helgonens färg som inte blev martyrer genom en våldsam död. Vit är också Marias, Jesu moders, färg gärna kombinerad med blåa symboler. Blå är hennes färg även om den inte förekommer i skrudar annat än som dekorationer..

RöD är den helige Andes färg på pingstdagen och alla martyrers färg.

GRöN används på årets söndagar som inte faller i advents-, jul-, faste- och påsktiden, d.ä. alltså tiden efter pingst fram till advent och vanliga vardagar.

VIOLETT är botens färg och används under advents- och fastetid samt vid vissa speciella tillfällen.

SVART är dödens färg. Vid begravningsmässor används den, men ersätts ibland med violett.

Gul, blå förekommer inte, men purpur kan ersätta röd. Dessutom är färgnyanserna och dekoren rätt skiftande.
Hoppas du få ut någonting ur denna korta redovisning. Gäller det en speciell fråga får du gärna återkomma.

Team fråga prästen!