Frågor om Katolska kyrkan

2001-02-15


Fråga

Hejsan.

   Jag håller på med ett arbete om katolska kyrkan därför undrar jag.
1.  Hur ser det ut i en katolsk kyrka inuti framme på och runt altaret?
2.  Var moder Teresa katolik?
3.  Om du skulle vara en ung flicka (katolik) som blir våldtagen och sedan blir med barn, skulle du vilja ha barnet då?
        i det fallet tycker jag man ska göra undantag för aborter. vad säger du?
4.  Vilka är dom största skillnaderna mellan den protestantiska kyrkan och den katolska?

tack på förhand
     - Martina
-

Svar

Hej

Hur ser det ut i en katolsk kyrka inuti framme på och runt altaret?

I varje altare finns en stenplatta och i den plattan finns en relik efter ett helgon. Altaret har blivit en symbol för den korsfäste och uppståndne Kristus. Det är fristående från väggen så att prästen kan fira mässan vänd mot församlingen. Det brukar oftast vara en duk på altaret men det beror på vilket material det är gjort av t ex. Under mässan finns det alltid en altarduk, ljus (antalet och storleken kan variera beroende på om det är högtid, fest eller kanske vardagsmässa. Det kan också vara blommor på altaret eller på golvet framför altaret. Det finns ett bokstöd för den stora mässboken, vanligtvis finns det också någon sorts mikrofon. Vid offertorium lägger man en "corporale", en fyrkantig duk med ett kors på (ca 40 x 40 cm ), och där ställer prästen "patenan" med hostiorna (oblaterna) och kalken med vinet.

Bakom altaret brukar man se tabernaklet där Kristi Kropp förvaras d v s de hostior som förvandlats till Kristi Kropp under mässan och som inte gått åt när församlingen tagit emot nattvarden. Nära tabernaklet lyser evighetslampan och påminner om att Kristus är närvarande. Den är också en symbol för de kristnas hopp om ett evigt liv. Hängande på väggen eller också fritt ovanför finns också ett krucifix. Vid sidan av altaret finns också ambon, en talarstol, varifrån mässans bibelläsningar och evangeliet läses. Vid någon vägg finns också kredensbordet, ett bord där hostiorna, kalken, vin och vatten och annat som behövs till mässan står i början på mässan.

Se även:
Kyrkorummet


Var moder Teresa katolik?

Ja moder Teresa var katolik.
Hon föddes1910 i Skopje i Makedonien den 26 augusti men vanligtvis angav man den 27 augusti då hon döptes. Hon döptes till Agnes Gonxha. Gonxha betyder blomsterknopp på albanska som var hennes modersmål. Hon kände kallelse att bli nunna och avla löften i Loreto-orden som hade systrar i Indien. Hon kom som lärare till Indien, men fick där en ny kallelse att arbeta bland de mest utsatta. Hon fick tillstånd att lämna Loreto-orden. Hon tog hand om döende på gatan och förde dem till ett hus där de kunde få vård och känna kärlek under livets slutskede. Hon fick många medhjälpare och bildade så småningom en ny orden: the Missionaries of Charity - Kärlekens missionärer. När en reporter frågade henne om det var meningsfullt att ta hand om t ex spädbarn som hittades i soptunnor och som ändå var döende, svarade hon: "Det är viktigt att de ha fått känna kärlek om det så endast är för en kort stund".1979 fick hon Nobels Fredpris.


Om du skulle vara en ung flicka (katolik) som blir våldtagen och sedan blir med barn, skulle du vilja ha barnet då?

Det finns inga undantag när det gäller abort.
Barn som blir till, även vid en våldtäkt, är en människa och vi har inte rätt att ta någon människas liv.
Vi kan förstöra och utsläcka liv men kan inte skapa liv eller göra någon död levande. "Vår blygsamma roll är inte att skapa, utan endast att bevara oss själva..." (Jonathan Schell: Jordens öde). Se f ö moder Teresas svar till reportern. Det är däremot mycket viktigt att den våldtagna flickan får all hjälp hon behöver och att även hon får känna kärlek.


Vilka är dom största skillnaderna mellan den protestantiska kyrkan och den katolska?

Den katolska kyrkan är universell och vart man än kommer i världen kan man gå i mässan och känna igen sig och aktivt följa med vilket språk mässan än läses på. Vi har en annan syn på sakramenten som för oss är en hjälp där Jesus säger jag är med dig, jag älskar dig. Protestanterna har 2 sakrament: dopet och nattvarden; vi har sju: dopet, bikten, eukaristin/nattvarden, konfirmationen, de sjukas smörjelse, äktenskapet och prästvigningen.

Synen på eukaristin är olika. När prästen i mässan uttalar över brödet och vinet de ord som Kristus uttalade vid sista måltiden med sina lärjungar blir brödet verkligen Kristi Kropp och vinet Kristi Blod. Det förvandlas inte heller efter mässan automatiskt till bröd och vin. Därför har vi tabernaklet där vi förvarar de konsakrerade hostiorna. De kan inte läggas tillbaka i en burk tillsammans med andra och konsakreras igen.

Team fråga prästen!