Personliga frågor till en katolsk präst

2000-05-25

Fråga

Hej !
jag heter Jessica och går i åk 8. Och jag skulle vilja ha svar på ett par frågor om det går bra.?!

1.Hur är det att vara katolik?
2. äter man någon speciell mat?
3. Varför är du katolik och inte protestant?
4. Hur länge har du varit katolik?
5. Brukar du hålla mässa inom den katolska kyrkan?
6. Vilka högtider firar du?
7. Hur firar du?
8. är du mycket troende?
9. Brukar du fira fastan? Varför?
10. Vilket land kommer du ifrån?
11. är du konfirmerad? Och hur går den till?
12. Har du varit i Rom och sett påven?
13. äter du någon speciell mat? och vilken?
14. Kan man få recept?
15. Har ni någon speciell tradition inom familjen?

Tack för hjälpen
Vänliga hälsningar Jessica

Svar

Hej

1. Att vara katolik är att vara en del av en världsvid kyrka, där man kan känna sig hemma i mässan var man än är i världen.

 

2. Det finns inte någon speciell katolsk mat. Olika länder har sina särskilda mattraditioner.

Läs också, FAQ Fråga prästen om Fasta och Mattraditioner "http://fragaprasten.katoliknu.se/"html/lit2.htm

Jag svarade på denna fråga ganska utförligt där.
 

3. Jag är katolik därför att jag vill tillhöra den kyrka som Kristus själv instiftade. Jag blev faktiskt det för Påvens roll i Kyrkan. Jag såg hur det var olika tolkningar i olika samfund och jag tyckte det inte stämde eftersom Kristus är en och den tro han gav till apostlarna är en. Biskopen i Rom är Petrus efterträdare och Petrus fick uppdraget att styrka sina bröder i tron och det var alltid han som svarade när Jesus fråga hela apostlagruppen om något. Han svarade i de andras ställe.
Jesus ändrade Simons namn till Petrus:

 

4. Jag har varit katolik i 25 år.

 

5. Ja, jag firar mässan varje dag i katolska kyrkan.

 

6. Jag firar kyrkoårets högtider.

 

7. Jag celebrerar mässan med de texter som tillhör de olika högtiderna.

 

8. Ja, jag är troende.

 

9. Ja, jag brukar hålla fastan. Det är ett bra sätt att förbereda sig att fira Påsken. Det är ett bra sätt att tukta sig själv och koncentrera sig och meditera över Kristi lidande, död och uppståndelse.

 

10. Jag är svensk.

 

11. Jag är konfirmerad. Det är det 4:e sakrament man kan ta emot.
Först är dopet, bikten och nattvarden. Man går i konfirmationsundervisning ett par år, då man lär sig mer om sin tro. Det är biskopen som meddelar konfirmationens sakrament. Han tecknar ett kors med helig olja i pannan på konfirmanden. I konfirmationen får man den helige Ande helt och fullt och man blir en "vuxen" kristen, som ska våga bekänna sin tro.

 

12. Jag har bott i Italien flera år, varit i Rom många gånger och också träffat Påven flera gånger.

& 13 och 14. Samma svar som på fråga 2 . Jag tycker det är roligt att pröva på mat från olika länder och jag tycker om när maten är ordentligt kryddad.

 

15. Inte något alldeles speciellt.

Team fråga prästen!